טיוטה של צו יבוא חופשי – מהדורה – 2017

מצ"ב לעיונכם טיוטה של צו יבוא חופשי – מהדורה – 2017.

בטיוטה שולבו התיקונים הקודמים שנערכו בצו החל משנת 2014 (המהדורה הקודמת) וכן תיקונים נוספים לרבות תיקוני תחבורה, חקלאות ותקינה.

מרבית התיקונים מסומנים ב-"עקוב אחרי שינויים" אבל אין זה אומר שכולם כך, לכן תשומת לבכם נדרשת.

התייחסויות ככל שתהיינה, ניתן להעביר לרז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה, בדוא"ל: razh@chamber.org.il  עד ליום ב' 28.8.17.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה