עדכון בנושא חוקיות יבוא - מאי 2017

1. עדכון מהמכס בנושא מדיניות משרד התקשורת לציוד אלחוטי

בהמשך לעדכונים קודמים בנושא ולפעילות שלנו מול משרדי הממשלה השונים על רקע העיכובים הקשים והשירות הבעייתי הניתן על ידי משרד התקשורת למי שנדרש לאישור משרד התקשורת ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי, ראו להלן עדכון שנשלח ממנהלת תחום בכירה - חוקיות היבוא במכס - מהנדסת איריס סעדון:

"להלן הבהרה לגבי עידכון מדיניות משרד התקשורת לציוד אלחוטי אשר באה לידי ביטוי בעדכון צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה)(מס' 2) התשמ"ב-1982 ,

 וכן בעדכון חלקי של צו יבוא חופשי (במספר פרטי מכס) .

 בהתאם לעידכון, הוראות הפקודה לא יחולו על:

 (1 )מכשירי טלגרף אלחוטי אשר המנהל כהגדרתו בתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז-1987( להלן - המנהל), אישר כי תכונותיהם

הטכניות תואמות אחד מן המפורטים להלן:

 .... (י3 )הפועלים בתוך פס התדרים 400,2-5.483,2 מה"ץ לפי תקן Bluetooth או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר המשרד, הכוללים משושה מוכללת,

והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט p.r.i.e.

 (יא) המיועדים לקביעת מיקום באמצעות קליטת שידורי לוויינים של מערכת קביעת מיקום גלובלית (GPS (והפועלים בתוך פס התדרים 60.1222-60.1232

מה"ץ או 42.1570-42.1580 מה"ץ.

 לאור האמור אין לדרוש אישור משרד התקשורת לגבי הטובין הבאים:

 

  • ציוד הפועל רק בטכנולוגיית  ( BLUETHOOTH (BT;

 

  • ציוד הכולל רק מקלט לשידורי לוויינים לקביעת מיקום גיאוגרפי במערכות כגון GPS או GLONASS ;

 

  • ציוד הפועל רק בטכנולוגיית BT וכולל גם מקלט לשידורי לוויינים לקביעת מיקום גיאוגרפי.

        

 2. החלטה על פתיחה בחקירה - תלונת מלט הרטוב

ממשרד הכלכלה עדכנו אותנו כי התקבלה החלטה על פתיחה בחקירה בעניין תלונת מלט הרטוב על יבוא בהיצף של צמנט פורטלנד אפור. מי מכם שמעוניין במידע נוסף בנושא מוזמן לפנות אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה 03-5631011, razh@chamber.org.il

 

3. טיוטת נוהל משרד התחבורה בנושא :  תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף להערות עד ליום 1 ביוני 2017

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים העביר לעיון הציבור טיוטת הוראת נוהל בנושא :  תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טונות).

 נוהל זה רלוונטי למגזרים שונים של כלי רכב ותחבורה ממלגזות, קלנועיות, אופניים חשמליים, גלגינוע ועד טרקטורים ועגורנים. על העוסקים בתחומים אלו לבחון את הנוהל ולהעביר את הערותיהם לכל המאוחר עד ה- 1 ביוני 2017 .

 לבקשתנו, ולאור חג השבועות המתקרב, הביע משרד התחבורה נכונות לבחון הארכת המועד למתן הערות במידה ויהיו בקשות מנומקות למתן הארכה זו.

קישור לטיוטת הנוהל כפי שיצאה להערות

חברי לשכה העוסקים בציוד בתחום המדובר ויש להם הערות והמלצות בנושא, מתבקשים להעביר את הערותיהם באופן מסודר למנהל התחום עומר סלע: omers@chamber.org.il

 

 

למידע נוסף בתחום זה