פנייה לחברי הלשכה להגיב לשינויים המוצעים ל-צו יבוא חופשי

משרד הכלכלה העביר לאיגוד טיוטת תיקון ל-צו יבוא חופשי (המצ"ב), בה שינויים בפרטי המכס הבאים:

לתוספת הראשונה לצו (מוצרים החייבים רישיונות יבוא):

88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.03, 89.06, 201, 207, 212.

לתוספת השניה לצו (מוצרים החייבים אישורי יבוא שונים):

05.11.9130, 05.11.9920, 07.12, 07.14, פרק 8, 08.12, 08.14, פרק 9, פרק 10, 10.06.3000, פרק 11, 12.01, 12.02, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.12, 12.14, 14.04.9000, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.06, 15.07, 15.08, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16.2000, 15.22, 18.01, 18.02, 19.03, 21.02.1000, 21.02.2000, 21.06.9094, 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.05, 23.06, 23.08, 23.09, 25.10 (הפרט נמחק), 39.17.3900, 39.25.9000, 52.03 (הפרט נמחק), 72.27, 72.28, 84.18.6999, 84.22.3000 (הפרט נמחק), 84.23, 84.43.3000, 85.44.4240, 85.44.4990.

החברים מתבקשים לעיין בשינויים המוצעים ל-צו יבוא חופשי ולהעביר את הערותיהם, עד התאריך 11.2.2016, למנהלי החטיבות הענפיות הרלוונטיות או לאגף יבוא מכס ותקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז,
למייל: joseft@chamber.org.il.

למידע נוסף בתחום זה