הוארך תוקפם של אישורי האמ"ר השנתיים ביבוא עד 30.4.14

מהנהלת המכס נמסר לאיגוד כי מנהל אגף ציוד רפואי במשרד הבריאות ביקש מהם להוסיף ולכבד את אישורי היבוא השנתיים (אישורי אמ"ר שנתיים על פי צו יבוא חופשי) אשר הוצאו על ידי יחידת האמ"ר ותוקפם מסתיים ב- 31.12.2013 עד לתאריך 30.4.2014.

יבואני ציוד ואביזרים רפואיים יוכלו לשחרר משלוחי יבוא שלהם מרשות המכס בארץ, עד התאריך 30.4.2014, על ידי הצגת אישור אמ"ר שנתי לשנת 2013 עבור המוצרים שבמשלוחים.

למידע נוסף בתחום זה