פורסם "צו יבוא חופשי" חדש

רצ"ב "צו יבוא חופשי" חדש, כפי שפורסם ברשומות על ידי שר הכלכלה בתאריך 20.1.2014.

להלן פירוט פרטי המכס בהם חלו שינויים:

א. בתוספת הראשונה ל-צו יבוא חופשי:

15.15.9000, 25.23.2100, 25.23.2900, 31.05, 38.24.9030, 38.24.9090, 38.25, 39.07.2000, 39.15, 40.04, 47.07, 70.01, 75.02, 81.05.2000, 81.07.3000, 81.10.2000, 81.12.1300, 85.12.5200, 87.27.1011, 84.27.1019, 84.27.1090, 85.48.1000, 86.02, 86.05, 87.03, 87.04.

ב. בתוספת השנייה ל-צו יבוא חופשי:

פרק 21, 21.06.9090, 22.08, 22.08.9090, 28.44.4000, 30.02, 30.04, 33.06, 34.02, 38.24.9000, 39.17.2190, 39.17.2390, 39.17.2990, 39.17.3290, 39.25.9000, 39.26.9000, 68.02.9000, 68.04, 68.05, 70.10.9000, 70.13,
פרק 84, 84.18.6960, 84.25.4000, 84.81, פרק 85, 85.04.2000, 85.04.3000, 85.04.4090, 85.12, 85.13, 85.13.1000, 85.17, 85.17.6000, 85.41.4000, 90.18.9090, 90.19.2000, 91.06.9099, 91.07, 94.04, 831.

חלקן של ההוראות החדשות תחילתן במועדים מאוחרים יותר מפרסום הצו ברשומות, כמפורט בעמוד 50 בצו המצ"ב.

חברים בלשכת המסחר יכולים לפנות לקבלת מידע נוסף בנושא זה לאגף יבוא מכס ותקינה או למנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

למידע נוסף בתחום זה