יתוקן צו יבוא חופשי

משרד הכלכלה העביר לאיגוד, למתן הערות, טיוטת תיקן ל-צו יבוא חופשי (רצ"ב המסמך).

להלן פירוט השינויים העיקריים ב-צו יבוא חופשי:

א. בפתיח לצו - יבוטל הצורך ברישוי יבוא בפרטים: 12 - יבוא תרופות על ידי בתי חולים, בפרט 501 - יבוא תרופות לצורך ניסויים קליניים ובפרט 820 - יבוא טלוויזיות על ידי בתי מלון.

ב. בתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי

תינתן אפשרות לאנשים נכים לייבא רכב גדול יותר (המסווג כרכב מסחרי) על מנת שיוכלו להתקין בו אביזרים שלא ניתן להתקינם על רכב נוסעים רגל.

ג. בתוספת השניה לצו יבוא חופשי

יחולו שינויים בפרטי המכס הבאים: 39.23, 70.13.4900, 84.18.6900, 87.03, 94.03.

חברים בלשכת המסחר מתבקשים להעביר הערות לטיוטת צו יבוא חופשי המצ"ב עד התאריך 6.7.2014 למייל: joseft@chamber.org.il והם יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה או אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה