הוארך בחודש תוקפם של רישיונות ואישורי יבוא של משרד התחבורה שתוקפם יפוג ב- 31 לדצמבר 2014

מהנהלת משרד התחבורה נמסר כי הם ביקשו מהנהלת המכס לכבד רישיונות יבוא, אישורים והיתרים מאת מחלקת יבוא באגף הרכב, שתקפם האחרון 31 לדצמבר 2014, עד ליום 31 לינואר 2015. על פי הנחיות משרד התחבורה על המכס להסתמך על הרישיון/אישור הקיים לצורך יבוא, הכנסה למחסן או שחרור כלי רכב כאמור.

למידע נוסף בתחום זה