טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2021-2022 פורסמה להערות הציבור- פרק יבוא ותקינה

מדובר בטיוטת הצעה רחבה ביותר שצפויה לחול על מגוון רחב מאד של מוצרים ובין היתר: מזון, תמרוקים, צעצועים, מוצרי תינוקות, מוצרי אינסטלציה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ציוד תקשורת, ועוד.

לעיון בפרק היבוא והתקינה המלא שפורסם במסגרת הטיוטה- לחצו כאן

התכנית רחבה ומורכבת, להלן התייחסות כללית לנושאים המרכזיים הכלולים בה:

1. יצירת 3 מסלולי יבוא חלופיים

 • יבוא על בסיס עמידה ברגולציה האירופאית – מבוסס הצהרה.
 • יבוא על בסיס התאמה למוצר המשווק כבר בישראל (יבוא מקביל) – מבוסס הצהרה.
 • יבוא בהתאם למסלולים קיימים כיום. ביחס למספר קטגוריות היבוא יתאפשר רק לפי מסלול זה – (חלק ממוצרי המזון משקאות שמכרים וחלק מהמוצרים שנדרשים באישור תקשורת)

2. רישום במרשמי יבואנים וניהול תיקי מוצר.

3. אכיפה ופיקוח בשווקים בהתבסס על ניהול סיכונים.

 • הגברת אכיפה מצד הממונה על התקינה.
 • יוקם צוות בינמשרדי עם בכירי שאמור לגבש המלצות בתוך 180 יום לרפורמה במערך האכיפה לרבות סמכויות ענישה וייתכן אף להקמת מערך אכיפה ממשלתי אחד מרוכז.
 • שיתוף פעולה עם המכס לשיפור יכולות האכיפה.

4. ועדת חריגים

 • ועדת חריגים תוכל לאפשר סטיות מהמדיניות העקרונית.

מוצעת תקופת הערכות להלן:

 • דרישות יעילות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה – יוני 2022
 • מוצרים שנדרשים באישור לפי חוק התקנים – יוני 2022
 • אישורי תקשורת – ינואר 2023
 • מוצרים לפי פקודת הרוקחים – ינואר 2023
 • מזון – ינואר 2023

ניתנה סמכות לשרים הרלוונטיים לדחות את המועד ב 9 חודשים.

סעיפים משמעותיים נוספים לגבי מוצרים שחל עליהם תקן רשמי

הוראות שר הכלכלה לגבי דרישות ביבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי מצריכים הסכמת שר האוצר.

צוות בינמשרדי שיבחן את סוגיית ביטוח טובין מיובאים.

 

ניתן להעביר הערות ישירות אל משרד האוצר עד יום 31.7.2021 בכתובת המייל PniotZibur@mof.gov.il או באתר החקיקה הממשלתי- לחצו כאן וניתן גם להעביר אלינו התייחסויות לכל המאוחר עד יום שלישי בצהריים, 20.7.2021 למייל tkina@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה