עדכון ממשרד התקשורת ביחס למדבקות אישורי התאמה ופרסום רשימת פריטים ליבוא מסחרי שאישורם בתוקף לצורך הגשת אישור על סמך אישור

כזכור, תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א- 2021 שפורסמו ברשומות ב-29.3.2021 יחד עם תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2021 שפורסמו ברשומות ב-3.3.2021, מחליפות יחד לחלוטין את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 ואת התנאים ההנדסיים המנויים בו.

כעת, מגיע עדכון ממשרד התקשורת ביחס לנושא הגשת אישור על סמך אישור, ומדבקת אישור התאמה.

להלן עדכון מיום 27.6.2021 מפי ילנה בסקיס, מנהלת תחום בכיר ציוד קצה, אגף בכיר רישוי במשרד התקשורת:

 

1. מדבקת אישור התאמה-

בהמשך להתייחסות המרוכזת שהוציאה לשכת המסחר ביחס לתקנות אישורי ההתאמה ופטור מרישוי, הערנו בעניין סעיף 9 - חובת סימון מכשירים ויידוע הציבור- מספר אישור התאמה, וביקשנו להסיר את הדרישה לסימון מספר אישור ההתאמה או להגדיר בצורה מפורשת שאם התעדכן מספר אישור ההתאמה (לאחר חידוש תוקף) ניתן להמשיך לייבא ולשווק מוצרים עם האישור החדש גם כשמספר ההתאמה הישן מסומן עליהם. ילנה כי עדכנה אותנו היום (27.6.21) כי נבחנת אפשרות להוסיף אופציה לציין את מספר ח.פ או ת.ז של היבואן על המדבקה, במקום מספר האישור. ככל שיוחלט להוסיף אפשרות כזו, תקנות אישורי התאמה יתוקנו בהתאם.

 

2. בוצע עדכון באתר משרד התקשורת- פורסמה רשימת פריטים ליבוא מסחרי שאישורם בתוקף לצורך הגשת אישור על סמך אישור- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה