פורסם להערות הציבור תיקון לצו יבוא חופשי וצו יצוא חופשי כך שיבוא פסולת מעורבת המסווגת בפרט המכס 39.15, ידרוש את רישיון מנהל תעשיות

משרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור עד ליום 12.6.2021 תיקון לצו יבוא חופשי ולצו יצוא חופשי כך שיבוא פסולת מעורבת המסווגת בפרט המכס 39.15, ידרוש את רישיון מנהל תעשיות במשרד הכלכלה

בשנת 1989, חתמה מדינת ישראל על אמנת בזל שנועדה להסדיר מעבר בין גבולי של פסולת מסוכנת ופסולות נוספות. בהתאם לתיקון לאמנה משנת 2019, שנכנס לתוקף ביום 1.1.21, הוראות האמנה, לרבות מגבלות על יצוא ויבוא ודרישה לביצוע תהליך של קבלת אישור מראש ממדינת היעד, יחולו גם על פסולת פלסטיק מעורבת. על כן, על מדינת ישראל לפקח על יבוא וייצוא של פסולות אלה.

 

לאור האמור מוצע לתקן את צו יבוא חופשי, תשע"ד - 2014 וגם לתקן את צו יצוא חופשי, תשס"ז – 2006 כך שיקבעו כי כל יבוא של פסולת פלסטיק מעורבת, המסווגת בפרט המכס 39.15, ידרוש את רישיון מנהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה, אשר יינתן בהתאם לאמות המידה ולתהליכים שנקבעו באמנת בזל.

 

תיקון טיוטת צו יבוא חופשי

  • לעיון בטיוטת התיקון המלאה-לחצו כאן
  • לשליחת הערות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 12.6.2021- לחצו כאן

 

תיקון טיוטת צו יצוא חופשי

  • לעיון בטיוטת התיקון המלאה-לחצו כאן
  • לשליחת הערות באתר החקיקה הממשלתי עד ליום 12.6.2021-לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה