מצגת מוובינר בשיתוף משרד התקשורת בנושא הרחבת הפטורים מרישוי ותקנות אישורי ההתאמה החדשות המחליפות את צו הטלגרף- אי תחולת הפקודה

ביום 12.1.2021 קיים אגף יבוא מכס ותקינה בשיתוף משרד התקשורת וובינר בנושא שלושת עדכוני הרגולציה ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי הבאים:

  1. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2020
  2. טיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשפ"א-2020
  3. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2020

 

מוזמנים לעיין בחומרי הוובינר:

1. מצגת של משרד התקשורת המכילה הסברים ביחס לתקנות פטור מרישוי, תקנות אישורי ההתאמה ופירוט טבלת התדרים החדשה- לחצו כאן

2. לעיון בידיעה מרוכזת באתר לשכת המסחר הכוללת דברי הסבר לשלושת טיוטות אלו, שניתן להעיר לגביהם עד 18.1.2021- לחצו כאן

3. לעיון בהתייחסות המרוכזת של לשכת המסחר ביחס לטיוטות אלו, אשר נשלחה למשרד התקשורת ביום 18.1.2021- לחצו כאן

 

יובהר כי ידיעה זו נועדה להנגיש תכנים עיקריים מתוך הוובינר. מובן שמדובר במידע חלקי ושבכל מקרה הכללים הקובעים המפורטים בדברי החקיקה, לכשיפורסמו ברשומות (נזכיר כי הוובינר עסק בטיוטות בשלב הערות הציבור).

ניתן להציע רעיונות נוספים לוובינרים עתידיים למירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה