תזכיר חוק רישום כימיקלים תעשייתיים, תשפ"א-2020 פורסם להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור תזכיר של חוק חדש לרישום כימיקלים תעשייתיים, תשפ"א-2020.

תזכיר החוק פורסם להערות הציבור עד ליום 22 באוקטובר 2020, ולבקשת לשכת המסחר, נוכח הסגר השני, מועד הגשת ההערות הוארך עד ליום 15 בנובמבר 2020.

קישור לתזכיר החוק המלא כולל דברי הסבר- לחצו כאן

קישור למסמך הערכת השפעות של הרגולציה (ריה)- לחצו כאן

 

בעת הצטרפות ישראל לארגון ה-OECD בשנת 2010, התחייבה המדינה להקים מנגנון לאומי לרישום כימיקלים. אמנם, קיימת בישראל רגולציה ענפה המסדירה עיסוק בכימיקלים, בהיבטי ייבוא, ייצור, עיסוק, שימוש, אחזקה, שינוע, וכיוצא בזה. אך עם זאת, הרגולציה הקיימת היא מבוזרת ולרוב אינה כוללת הערכה שיטתית של הכימיקלים והשפעותיהם על הציבור ועל הסביבה בישראל.
אין כיום בישראל תמונת מצב כוללת של כימיקלים המיוצרים ומיובאים לישראל.

מטרתו של תזכיר החוק המוצע היא להסדיר בחקיקה את הקמתו של המנגנון ואת סמכויותיו, באופן שיטייב את המידע הקיים בישראל, יאפשר מתן הגנה ראויה לציבור ולסביבה מפני השפעות מזיקות של כימיקלים במישרין ובעקיפין, ויקדם את עמידתה של ישראל בהתחייבותה ל- OECD.

המנגנון אותו מוצע להקים בחוק המוצע, מבוסס על רכיבים אלה:
• הקמת מצאי כימיקלים קיימים - שיהווה בסיס מידע מינימלי ביחס לכימיקלים המיוצרים או מיובאים בישראל, ויכלול את תכונות הכימיקל, כמויות ושימושים אליהם מיועד (אלה מנבאים את מסלולי החשיפה של האדם והסביבה אליו).
• הערכת סיכונים מכימיקלים – מתבצעת עבור כימיקלים נבחרים לפי קריטריונים המתייחסים להערכת הסיכון והערכת החשיפה הפוטנציאלית אליהם. קריטריונים נוספים המוצעים בתזכיר זה הם קיומן של הערכות והמלצות לאסדרת כימיקל במקומות אחרים בעולם.
• אסדרת ניהול הסיכון מהכימיקל – יצירת מגבלות לצמצום הסיכון מהחשיפה לכימיקל – החל מתהליך הייצור דרך השימוש היומיומי במוצר הסופי וכלה בסילוקו בסיום חייו. יצוין כי אופן האסדרה בקרב המנגנונים הקיימים בעולם אינו אחיד ומשתנה בהתאם לסמכויות המנגנונים.

 

למידע נוסף בתחום זה