הודעה בדבר שינויים לוגיסטיים בחברת דואר ישראל

ישי עשהאל, מנהל תחום בכיר תש"ר במכס שלח אלינו את ההודעה הבאה:

 

הריני להודיעכם כי חברת דואר ישראל החליטה לרכז את הפעילות הלוגיסטית של משלוחי דואר ובכלל זה חבילות דואר במרלו"ג במודיעין. לפיכך, במקרים בהם נדרש לשחרר טובין שהגיעו במשלוחי דואר (מסחרי ואישי), באמצעות הצהרת יבוא, השחרור יבוצע דרך בית המכס מרכז.

 

יובהר כי משלוחי יבוא שיינותבו לבדיקה פיזית, ייבדקו ע"י עובדי המכס במתחם המכס במרלו"ג במודיעין, למעט מקרים בהם היבואן יבקש להיות נוכח בבדיקה, וכדי להיענות לבקשתו המשלוח יעבור למחסן המעוכבים של חברת דואר ישראל בראשל"צ, בכתובת רח' אליהו איתן 20.

 

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה