פורסם להערות הציבור: צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם את צו יבוא חופשי (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020 להערות הציבור עד ה-25.5.2020.

קישור לתיקון המלא

קישור לשליחת הערות

מדובר בתיקון התוספת הראשונה כך ש:

1. שינוי פרט מכס 611 ל- 99.02 (העוסק בארונות המכילים מתים) בהתאם לשינויים בתעריף המכס.

2. מיעוט מיכלי גז להנעת רכב המונע בגפ"מ מדרישות ת"ר 70 באם היבואן מחזיק באישור מעבדה מוסמכת לרכב.

למידע נוסף בתחום זה