הרחבת ההסדר למתן פטורים מאישורי ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי- משאבות עירוי ומשאבות מזרק רפואיות

שמחים לעדכן כי בהמשך לפניית לשכת המסחר למשרד הכלכלה ולמשרד הבריאות, החליט הממונה על התקינה להוסיף לסעיף 3 בהסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי את הטובין המפורטים להלן:

פרט מכס 84131900 - משאבות עירוי ומשאבות מזרק רפואיות

על יבואני הטובין (הציוד) אשר מעוניינים לשחררם מהמכס באמצעות פטור מאישור ת"ר ממשרד הכלכלה, להגיש למשרד הכלכלה בקשה לפטור בצירוף המסמכים הבאים:

1. תעודת רישום בתוקף מאת יחידת אמ"ר במשרד הבריאות;

2. CB CERTIFICATE & TEST REPORT ו-EMC CERTIFICATE & TEST REPORT רלוונטיים לטובין שבבקשה.

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה