הארכת תוקף לרישיונות ולאישורי הייבוא של יבואני הרכב ברשות הפלסטינית

איריס סעדון, מנהלת תחום חוקיות היבוא במכס העבירה לנו את פנייתה של עינת סגל - מנהלת בכירה באגף הרכב משרד התחבורה, בנושא הארכת תוקף לרישיונות ולאישורי הייבוא של יבואני הרכב ברשות הפלסטינית:

הנני מאשרת יבוא ושחרור רכבים ליבואנים פלסטינים אשר מחזיקים ברישיונות ייבוא ובאישור ייבוא שניתן ע"י יחידת קמ"ט תחבורה ומשרד התחבורה הפלסטיני כמפורט:

1) רכבים שמועד ייצורם חל בשנת 2016
אבקש כי המכס יכבד רישיונות ייבוא ואישורי ייבוא מאת משרד התחבורה /יחידת קמ"ט תחבורה, אשר מועד תוקפם האחרון יחול בתאריך 31/12/2019 ועד ליום 15/02/2020.
שחרור הרכבים כאמור מותנה בכך שהרכבים הגיעו לנמלי ישראל או למעברים היבשתיים עד ליום 15/1/2020.

2) רכבים שמועד ייצורם חל בשנים 2017-2018
אבקש כי המכס יכבד רישיונות ייבוא ואישורי ייבוא מאת משרד התחבורה/יחידת קמ"ט תחבורה, שמועד תוקפם האחרון יחול בתאריך 31/12/2019 ועד ליום 15/03/2020.

3) רכבים חדשים שמועד ייצורם חל בשנת 2019
אבקש כי המכס יכבד רישיונות ייבוא ואישורי ייבוא מאת משרד התחבורה/יחידת קמ"ט תחבורה, שמועד תוקפם האחרון יחול בתאריך 31/12/2019 עד ליום 31/1/2020. ויסתמך על הרישיון והאישור הקיים לצורך ייבוא ושחרור כלי הרכב כאמור.

יובהר כי מדובר אך ורק על ייבוא הרכבים לרש"פ, היות ולא בוצע תיאום רגולטורי מול הגורמים הרלוונטיים ברש"פ.

קישור למכתב המלא

למידע נוסף בתחום זה