לבנת קיזנר | מנכ"ל המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א | סחר בינלאומי | עדכונים בנושא יבוא | 27/11/2019

Incoterms® 2020 - הנחיות מעודכנות

לשכת המסחר הבינלאומית ,International Chamber of Commerce הודיעה שב-1 לינואר 2020 תיכנס לתוקפה המהדורה החדשה של מונחי המכר הבינלאומיים, Incoterms 2020.

כללי Incoterms הפכו במרוצת השנים למרכיב בעל חשיבות רבה בשפת המסחר בעולם. המונחים שולבו בחוזים למכירה וקניה של טובין בכל העולם והם מעניקים כללים, הכוונות והנחיות ליבואנים, יצואנים, עורכי דין, מובילים, משלחים בינלאומיים, מבטחים וכו'.

 

המהדורה החדשה אמורה להיות ברורה יותר עם הבדלים חדים בין המונחים כדי שהמשתמש יידע ויבין מהו המונח המתאים לו ביותר לעסקה. ניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בגרסת מונחי (Incoterms® 2010) 2010 ואלו שקדמו לה, וזאת על ידי שיוך הגרסה הרלוונטית למונח המכר עליו סוכם עם הקונה או המוכר. ההנחיות גם מציינות שהצדדים לעסקה יכולים לבחור שלא לאמץ את המונחים בשלמותם, אלא לאמץ רק חלק מהמונחים או להוסיף למונחים מטלות נוספות. עם זאת, יש לוודא שהצדדים אכן מתואמים מראש לגבי השינויים בכדי למנוע אי הבנות. 

 

התנאים באים להגדיר לצדדים בעסקת המכר את שלוש נקודות קריטיות:

• נטל הסיכון בטובין עוברים ממוכר לקונה.
• נטל ההוצאות/ העלויות בגין שיגורם וניתובם עוברים ממוכר לקונה.
• האחריות לביצוען של מטלות החיוניות לצורך קיום עסקת המכר עוברים ממוכר לקונה.

שימוש נכון ומושכל במונחים יבטיח למוכר ולקונה מעבר חלק ומסודר יותר של הטובין מנקודת המסירה לנקודת הקבלה.


ראוי להדגיש כי מונחי המכר אינם חוק והם לא מתעסקים בנושאים הבאים, ולכן מומלץ לצדדים לכלול אותם בחוזה המכר:

• המונחים אינם קובעים היכן עוברות הבעלות בטובין ממוכר לקונה.
• המונחים אינם עוסקים בשיטת ותנאי התשלום, אשר בכפוף אליה תתבצע העסקה.
• המונחים אינם דנים כלל בסוגיית איחור בהגעת הטובין.
• המונחים אינם מפרטים סוגיות כמו עמידה בחוקיות יבוא ו/או מגבלות סחר.
• המונחים אינם מעניקים כל תרופה להפרות חוזה בין הצדדים.
• המונחים אינם כוללים פרטים הנוגעים לגבי אופי ההובלה.

 

להלן מקבץ השינויים המרכזיים במונחי המכר החדשים:

1. המרת המונח DAT ל DPU
DAT (Delivered at Terminal)- מסירת המטען לקונה בטרמינל במדינת היעד- קיבל שם חדש
(Delivered at Place Unloaded) DPU-השינוי בא להדגיש כי מסירת הטובין לקונה יכולה להיעשות בכל נקודה מוסכמת ולאו דווקא בטרמינל. ההתייחסות לטרמינל הוסרה כדי להפוך את המושג לכללי ולא מגביל.

 

2. המרת המונח CIP ל CIF 
המהדורה החדשה מחדדת את נושא הביטוח הימי/אווירי בין מוכר לקונה ומציעה רמות ביטוח שונות בין שני המונחים שבהם חלה חובה על הספק לבטח.
(Carriage and Insurance Paid to)CIP- המוכר אחראי להסדיר את נושא הביטוח במטרה לאפשר לקונה או כל גורם אחר שיש לו זיקה לטובין להגיש תביעה ישירות למבטחים. הביטוח תקף מנקודת המסירה ועד לפחות למקום היעד הנקוב.
(Carriage and Insurance Paid) CIF- היקף הביטוח נותר ללא שינוי אך מקובל לשימוש יותר בעסקאות בהובלה ימית (הובלה לספינה והיעד הוא נמל). כמו כן, שימוש במונח CIF מקובל יותר בעסקאות למכירה וקנייה של סחורות יסוד בהן רמת ביטוח נמוכה מקובלת.


3. FCA and on-board bill of landing
מהדורת 2020 מציינת את השינויים במונח FCA. הצדדים יכולים להסכים שהקונה, על חשבונו, ינחה את המוביל להנפיק ולמסור שטר מטען או מסמכי הובלה ימי. מאחר והעסקאות כפופות לאשראי דוקומנטרי וכפוף לדרישות בנקאיות, הוראות אלה קשורות בקשר ישיר לדרישה של הבנקים המנפיקים אשראי דוקומנטרי לקבל שטר מטען, כערבות לכך שהסחורה אכן הוטענה. בעיקרון של דבר, אין שינוי מהותי בהוראה של 2020, חוץ מהעובדה שהמוביל לא חייב לציית לבקשה זו ושהפתרון האופטימלי יהיה שהבנק יבקש שטר מטען המציין "התקבל למשלוח" ולא "on-board".

 

4. המרת המונח EXW ל-FCA
שימוש במונח EXW הינו כאשר הקונה נוטל על עצמו את ביצוע מכלול הפעולות הנדרשות להתרת מכס יצוא במדינת המוצא ובמדינת היעד. לעיתים עלול הקונה להיקלע לקשיים ברצונו לבצע הליכי מכס יצוא, בעיקר באותם מקרים בהם היבואן אינו חברה רשומה במדינת המוצא. Incoterms® 2020 ממליץ להמיר את המונח EXW במונח FCA המתאים יותר ליצוא.

 

5. המרת המונח DDP במונח DAP
שימוש במונח , DDP הינו כאשר על המוכר חלה החובה לביצוע מכלול הפעולות הנדרשות להתרת מכס יצוא במדינת המוצא ובמדינת היעד. לעיתים קרובות היצואן לא יוכל לבצע את הפעולות הנדרשות במדינת היעד בעיקר באותם מקרים בהם היצואן אינו חברה רשומה במדינת היעד. בכדי להימנע מבעיות, ממליצה מהדורת Incoterms® 2020 להמיר את המונח DDP במונח DAP המתאים יותר לזרימה נכונה של העסקה.

 

לסיכום, ניכר כי ICC הטמיעה מספר שינויים משמעותיים בכדי להתאים את המונחים למסחר המודרני. אין ספק שייקח זמן עד שהמהדורה החדשה תהיה בשימוש שוטף , אבל חשוב לכל מי שמתעסק ביבוא או יצוא להיערך בעוד מועד.

 

לרכישת הספר אינקוטרמס 2020 במהדורה מעודכנת לחצו כאן 

 

השתלמות בנושא תתקיים ביום ראשון בתאריך 26.01.2020, בשעה 8:30 בבית לשכת המסחר ת"א, רח' החשמונאים 84 ת"א. מספר המקומות מוגבל! להרשמה לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.