הארכת תוקף לאישורי אנרגיה במערכת מסלול

החל מיום 1/1/2020 לא יהיה ניתן לבצע הארכת תוקף לאישורי אנרגיה הקיימים במערכת מסלול

יניב גיאת, מרכז הנדסה, רישוי ותקינה בכיר באגף שימור אנרגיה במשרד האנרגיה מודיע כי:

1. בעבר, המכס האריך באופן אוטומטי, כל שנה, את תוקף האישור ותווית האנרגיה הניתנים על ידינו.

2. החל מיום 1/1/2020 לא יהיה ניתן לבצע הארכת תוקף כנ"ל, ואישורי אנרגיה שתוקפם יפוג בסוף 2019 לא יחודשו באופן אוטומטי כבעבר.

3. לכן, יש לשלוח בקשה חדשה למכון התקנים, דרך מסלול, עבור כל דגם שנדרשת עבורו הארכת תוקף.

4. יצוין כי התוקף החדש שיינתן על ידינו יהיה עד 31/12/2021.

5. לכן, עליכם להיערך בהתאם ולהקדים ולשלוח בקשות חדשות, ככל שנדרש. אנא טפלו בנושא בהקדם על מנת שנוכל להעניק לכם שירות מהיר ככל הניתן.

 

למידע נוסף בתחום זה