נוהל למתן רישיונות ליבוא נשק וצעצועים מסוכנים פורסם להערות הציבור

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות הציבור את הנוהל למתן רישיונות ליבוא נשק וצעצועים מסוכנים

קישור לעיון בנוהל

מטרת הנוהל הינה להסדיר את אופן הגשת הבקשות לקבלת רישיון יבוא ליבוא נשק וצעצועים מסוכנים מהרשות המוסמכת במנהל יבוא במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם להוראות צו יבוא חופשי התשע''ד – 2014 וצו יבוא אישי התשע"ט - 2019, תוך פירוט הליכי הנפקת הרישיון והשיקולים הנבחנים במסגרת מתן הרישיונות.

הערות לנוהל זה ניתן להעביר עד ליום 03.09.19 לכתובת המייל Riki.YehezkelMaimon@economy.gov.il

 

למידע נוסף בתחום זה