נחתמה אמנת כפל מס בין גרמניה לישראל

שר האוצר יאיר לפיד הגיע ביום רביעי ה- 20.8.14 לסיור מדיני-בטחוני-כלכלי בברלין שבגרמניה. במסגרת ביקורו בין היומיים בברלין, ערך לפיד סבב פגישות אינטנסיבי עם ראשי הממשל המקומי בתחומים המדיניים-בטחוניים-כלכליים ודן עימם בהרחבת שיתופי הפעולה האסטרטגיים בין ישראל וגרמניה על רקע מבצע "צוק איתן" ועל האתגרים הביטחוניים עמם מתמודדת ישראל.
לישראל וגרמניה אמנה למניעת כפל מס קיימת, שנחתמה ב-9 ביולי 1962 בעיר באד-גודסברג (Bad Godesberg), בגרמניה (להלן האמנה בעברית) ונכנסה לתוקף ב-1966. האמנה תוקנה בשנת 1977 בירושלים (להלן הפרוטוקול). כיום האמנה הישנה כבר אינה רלוונטית. הכלכלה המקומית והעולמית השתנו לגמרי. הכלכלה היום יותר גלובלית, הסטנדרטים הבינלאומיים השתנו וישראל עברה ממדינת כלכלה מתפתחת למדינה כלכלה מפותחת.
האמנה למניעת כפל מס היא הסכם בין שתי מדינות המשקף את הסכמתן, בין היתר, בדבר חלוקת זכויות המיסוי והקדימות בזכויות אלו לגבי סוגים שונים של הכנסה. מטרת האמנה היא להקל על אזרחים של מדינה אחת ועל העובדים ו/או משקיעים במדינה אחרת. המטרה המוצהרת של אמנה למניעת כפל מס היא לגרום לכך, שנישומים לא ישלמו כפל מס על אותה הכנסה. בסיטואציה של עסקאות בינלאומיות, עלול להיווצר מצב של כפל-מס, אם יותר ממדינה אחת תממש את זכותה להטיל מס על אותה ההכנסה מכוח זיקתה לאותה הכנסה. מדובר, למעשה, באמצעי שיתוף פעולה מובהק בתחום המס בין מדינות המקבל משמעות מיוחדת בעידן של גלובליזציה ופריסה גלובלית של עסקים.
לאמנה למניעת כפל מס יש עדיפות על פני הדין הפנימי, כך שאם הוראות האמנה מקילות לעומת הדין הפנימי, יחולו הוראות האמנה. אם הוראות האמנה מחמירות לעומת הדין הפנימי, מצב שייתכן לגבי אמנות ישנות, יחולו הוראות הדין הפנימי, כלומר: הוראות האמנה יכולות רק להקל על הנישומים. בנוסף, עצם החתימה על האמנה והפעלתה ע"י רשויות המסים של שתי המדינות תורמים לעידוד היחסים הבינלאומיים.
האמנה החדשה שנחתמה השבוע כוללת שינויים מהותיים, ביניהם:
  • נוסח האמנה החדשה מבוסס על מודל ה-OECD, שהוא הסטנדרט העולמי כיום.
  • שיעורי המס ירדו בשיעורים גבוהים (ניכויי מס במקור, מס על דיבידנדים).
  • הוכנסו נושאים וכלים כלכליים, שלא היו קיימים בכלכלה המקומית או העולמית בשנות ה-60.
החתימה על האמנה החדשה צפויה להקל על חברות ומשקיעים משני הצדדים ולעודד שיתופי פעולה עסקיים.
53 מדינות מכל העולם חתמו עד היום עם ישראל על אמנה למניעת כפל מס. האחרונה בינהן היא פנמה, שחתמה עם ישראל על האמנה בנומבמר 2012.
דיווח: חמדת שגיא, נספחת כלכלית, שגרירות ישראל בברלין, גרמניה
למידע נוסף בתחום זה