אתיופיה - מכרזים בתחום אחסון מידע, מרכז נתונים, מערכת ועידת וידאו, פיתוח אפליקציות ועוד

שגרירות ישראל באדיס אבבה העבירה לידינו 8 מכרזים של המשרד לתקשורת וטכנולוגיות מידע בתחומים הבאים:

Supply & Installation of web Hosting Control Panel Information System
 Closing date: 4/1/17

Supply & Installation of Optimization of Woreda net Operation Center
Closing date: 4/1/17

Upgrading & Installation of data Center Microsoft Exchange Mail System
Closing date: 5/1/17

Professional Training & certification program
Closing date: 5/1/17

Supply & Installation Video Conference System
Closing date: 6/1/17

Supply & Installation Coverage Architecture of Computer Storage & Networking Solution
Closing date: 6/1/17

Development of 45 International Governments Mobile Apps
-
Closing date: 7/1/17

Optimizing Woreda net Security
Closing date: 7/1/17

 

לפרטים נוספים יש למלא את הטופס שלהלן.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה