גאורגיה – מכרז לשירותי יעוץ בסיוע ביישום מודל חדש של מימון מבוסס ביצועים על ידי יצירת מערכת מסד נתונים לניהול מידע

משרד החינוך, המדע, התרבות והספורט של גאורגיה פרסם מכרז שמטרתו לשפר את התשתית הרלוונטית ולשקם בתי ספר במסגרת היעדים הכוללים של הפרויקט, ומזמין חברות יעוץ להביע את התעניינותן במתן שירותי ייעוץ להקלת יישום מודל חדש של מימון מבוסס ביצועים, על ידי יצירת מערכת מסדי נתונים לניהול מידע, במוסדות החינוך.

 

הפרויקט מורכב ממרכיבי המפתח הבאים:

  1. שיפור איכות וגישה לחינוך ולטיפול בגיל הרך: תמיכה כדי לאפשר גישה מורחבת לחינוך קדם-בית ספרי איכותי בגני ילדים נבחרים.
  2. טיפוח הוראה ולמידה איכותית בחינוך הכללי: תמיכה במתן סביבת למידה התורמת לחינוך איכותי בבתי ספר נבחרים לחינוך כללי.
  3. חיזוק אפשרויות המימון וקידום אינטרנציונליזציה בהשכלה הגבוהה: תמיכה בשיפור האיכות והתחרותיות הבינלאומית של ההשכלה הגבוהה.
  4. חיזוק המערכת ותקשורת בעלי עניין: תמיכה כדי להקל על שינוי בגישה ללמידה.
  5. תמיכה בניהול פרויקטים, ניטור והערכות: בניית יכולות תמיכה לניהול וניטור יעילים של הפרויקט, לרבות מתן עלויות תפעול, הדרכה, מסעות פרסום ומודעות, שירותי ייעוץ, M&E וביקורות.

הפרויקט ייושם על פני תקופה של 6 שנים על ידי משרד החינוך והמדע של גאורגיה (MoES) והסוכנויות הממשלתיות הכפופות לו ועל ידי קרן הפיתוח העירונית של גאורגיה (MDF).

מכיוון שמערכת ההשכלה הגבוהה הגאורגית עוברת שינוי חדשנות לעבר מודל מימון מבוסס ביצועים, הצורך המתהווה הוא לשפר (ולבצע אוטומטית ככל האפשר) את מערכת איסוף הנתונים, הניטור וההערכה.

המטרה העיקרית של מערכת מסדי הנתונים לניהול מידע (IMDS) העתידית בגיאורגיה היא לשמש כלי מרכזי לאיסוף נתונים, עיבוד סטטיסטי של המידע הרלוונטי עבור נוסחת מימון חדשה מבוססת ביצועים והערכת ביצועי מוסדות להשכלה גבוהה (HEI) ותוצאות פיתוח.

ניסיון כללי: על החברות הניגשות למכרז להיות בעלות לפחות 10 שנות ניסיון בפרויקטים לפיתוח תוכנה, כולל לפחות 3 שנות ניסיון בינלאומי. במקרה של מיזם משותף, לחברה המובילה צריכים להיות לפחות 10 שנות ניסיון בפרויקטים לפיתוח תוכנה, כולל לפחות 3 שנות ניסיון בינלאומי, ולחברה השנייה לפחות 5 שנות ניסיון דומה.

מס' הפרויקט: 168481

גוף מממן: הבנק העולמי

 

מועד סגירת המכרז: 6.1.22

 

למידע מלא על המכרז לחצו כאן

 

 

 

 

 

*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה