ישראל-האיחוד האירופי: נחתם פרוטוקול המצרף את קרואטיה להסכם הסחר בין ישראל לאיחוד האירופי

כניסתה של קרואטיה לאיחוד האירופי והצטרפותה להסכם הסחר הביאו לעדכון נוסף, חשוב ומשמעותי, ביחסים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האירופי. ההסכם כולל נספח המפרט את ההטבות שניתנו לישראל ושמהן יוכלו ליהנות היצואנים לאיחוד האירופי.

הפרוטוקול נחתם על-ידי שגריר ישראל לאיחוד האירופי מר אהרון לשנו יער, השגריר האוסטרי בנציגות הקבועה לאיחוד האירופי מר ניקולאוס מרשיק, שחתם על ההסכם בשם הנשיאות האוסטרית של מועצת האיחוד האירופי  המייצגת את המדינות החברות באיחוד האירופי. כן חתם על ההסכם בשם האיחוד האירופי מר מייקל קוהלר, דירקטור למדיניות יחסים עם מדינות שכנות מהנציבות האירופית

בטקס שהתקיים בבריסל השגריר לשנו יער בירך על הצטרפות קרואטיה להסכם וציין שסחר הינו היבט חשוב ביותר ביחסי ישראל והאיחוד האירופי. האיחוד האירופי הינו שותף הסחר הגדול של ישראל ועל כן ישראל מייחסת חשיבות רבה לכל צעד שיחזק את יחסי הסחר בין הצדדים. עוד אמר השגריר כי הוא מקווה שיחסי הסחר הפוריים עם האיחוד יוסיפו לשגשג ויתרמו ליציבות היחסים עם האיחוד האירופי. נציגי האיחוד האירופי ציינו שליחסים בין האיחוד האירופי לישראל היבטים מוצלחים מאוד כגון יחסי הסחר היציבים ושיתוף הפעולה הפורה בתחום המחקר והפיתוח גם אם לעתים יש מחלוקות פוליטיות בין הצדדים.

ישראל והאיחוד האירופי חתמו על הסכם התאגדות (אסוציאציה) כבר בשנת 1995. ההסכם נכנס לתוקף בשנת 2000 ויצר אזור סחר חופשי בין ישראל לאיחוד האירופי.

להסכם הסחר סעיפים המאפשרים את הרחבתו באמצעות משא ומתן בתחומים שונים ואכן, בשנת 2010 נכנס לתוקף פרוטוקול להסכם, המרחיב את תחולתו גם לסחר במוצרי חקלאות ומזון מעובד. הפרוטוקול קובע כי כ- 95% מהסחר במזון מעובד בין ישראל לאיחוד האירופי וכ-80% מהסחר במזון טרי ינוהלו ללא מכסים ומכסות.

בשנת 2017 כ- 30% מהיצוא מישראל וכ-41% מהיבוא לישראל היו מהאיחוד האירופי ואליו. היקף הסחר בסחורות בין ישראל לאיחוד האירופי גדל בהתמדה בשנים האחרונות ובשנת 2017 עמד על כ- 46.7 מיליארד דולר.

בשנת 2013 הצטרפה קרואטיה לאיחוד האירופי ולכן היה צורך לצרפה להסכם הסחר שבין ישראל לאיחוד.

לאור הצטרפות קרואטיה נהנה בשנים האחרונות היצוא הישראלי מגישה מועדפת לשוק הקרואטי ולהפך. עם זאת, לגבי מוצרים שאינם כלולים בהסכם של ישראל עם האיחוד האירופי חלה הרעה ליצואנים הישראלים במוצרים מסוימים (כיוון שבקרואטיה שיעור המכס הכללי עבור אותם מוצרים היה נמוך יותר בהשוואה לשיעור המכס בא"א ועם הצטרפות קרואטיה לא"א עלה שיעור המכס ביצוא לקרואטיה עבור אותם מוצרים). ההסכם שנחתם כולל נספח המפרט את ההטבות שניתנו לישראל – מכסה של 555 טונות עבור משקאות על בסיס אפרסקים ונקטרינות בסיווג 2008.70, במסגרתה יהיה שיעור המכס על היצוא מישראל נמוך בהרבה משיעור המכס החל על מוצרים אלו כיום ביצוא לא"א. תיקונים דומים נעשו לרגל הצטרפותן של מדינות חדשות לא"א בעשורים האחרונים.

כעת על ההסכם לעבור תהליך אשרור גם בישראל וגם באיחוד האירופי על-מנת שייכנס לתוקף.

 

הפרסום הוכן על ידי נטע בר-אל, הנספחת המסחרית לאיחוד האירופי בריסל, בלגיה, מתוך מגזין מינהל סחר חוץ של משרד הכלכלה והתעשייה.

למידע נוסף בתחום זה