התוכנית לשת"פ במו"פ תעשייתי ישראל-פלורידה בתחומי חלל ותעופה

מתימו"פ ,מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח, מטעם לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, וספייס פלורידה, מטעם ממשלת פלורידה, מכריזים בזאת על מסגרת מימון חדשה לשיתופי פעולה במו"פ תעשייתי בין חברות מישראל ומפלורידה בנושאי חלל ותעופה.

מסגרת תקציב של כ-2 מיליון דולר הוקצתה על ידי שתי המדינות למימון פרויקטים משותפים בתוכנית. מועד הגשה 28 אפריל 2014
ומפלורידה בנושאי חלל ותעופה. ספייס פלורידה מפעיל מטעם ממשלת פלורידה תכניות חלל ותעופה בשיתוף עם סוכנויות חלל והתעשיות הגדולות והמובילות בתחום בארה״ב ובעולם.

חברות ישראליות וחברות מפלורידה מוזמנות להגיש הצעות משותפות לפרויקטים של שת"פ במחקר ופיתוח עד ליום 28.04.2014 בתחומים הבאים:

Aerospace and related research projects in the following areas:
· Satellite Communication,
· Small satellites (including C3I for small satellites) and small launch vehicles,
· Space sensors for space applications: development, integration, calibration, and environmental testing (including radiometry, multi- and hyper-spectral)
· Bio-sensors for space research,
· Nano-materials and coatings for space applications,
· Electric power resources and solutions for space applications,
· Bio-sensors for space research,
· Microgravity research related to human life sciences,
· Unmanned aerial vehicles and systems,
· Nano-electronics, flex-electronics, and low power electronics,
· Micro- and nano- robotics technologies.

חברה ישראלית המגישה בקשה לשת"פ במו"פ במסגרת תכנית זו עשויה לקבל מימון מטעם המדען הראשי בשיעור של עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות, בכפוף לכללי המדען הראשי לגבי שת"פ בינלאומי.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם טל פישמן talf@matimop.org.il

למידע נוסף בתחום זה