SAVE THE DATE - סמינר בנושא עסקים עם צ'ילה ופרו – 15.10.15

חברי הלשכה מוזמנים להירשם לסמינר בנושא עסקים עם צ'ילה ופרו, וזאת במסגרת היוזמה של ממשלת ישראל "פתיחת דלתות לברית הפסיפיק", שיתקיים ב- 15 באוקטובר 2015 בשעה 09:00 במלון דן פנורמה בתל-אביב.

האירוע מאורגן ע"י ממשלת ישראל, מכון היצוא הישראלי ולשכת המסחר ישראל-אמריקה הלטינית.

המרצים המרכזיים יתנו סקירה על התוכניות הלאומיות בכל אחת ממדינות אלה, תוך שימת דגש על הרפורמה בתחום ההזדמנויות העסקיות, יציגו מקרי מבחן (Case Studies), ויקיימו פגישות אישיות עם המעוניינים.
 
עלות למשתתף: 250 ₪ לחברי הלשכה, 350 ₪ לשאינם חברים. המחיר כולל ארוחת בוקר וארוחת צהריים.

להרשמה יש למלא את טופס הרישום שלהלן. 

*
*
*
*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה