כנסים ותערוכות בנושא דגנים, קמחים וזרעי שמן

מצ"ב לשימוש חברי הלשכה תוכנית כנסים ותערוכות ברחבי העולם בנושא דגנים, קמחים וזרעי שמן לשנים 2016 עד 2020.

המידע באדיבות מהמח' המסחרית בשגרירות ארה"ב בישראל.

למידע נוסף בתחום זה