וייטנאם: הזמנה להצטרף למשלחת נשיא המדינה, 20-23.3.17

אנו מתכבדים להזמין את חברי הלשכה להצטרף למשלחת נשיא המדינה מר ראובן ריבלין, לביקור ממלכתי בווייטנאם, בלוויית משלחת בכירה של אנשי עסקים, בין התאריכים 20 עד 23 במרץ 2017. מטרת הביקור הינה לסייע ביצירת ובהרחבת קשרים עסקיים וקידום יחסי הסחר הבילטראליים בין ישראל ווייטנאם.

המשלחת העסקית הינה רב-תחומית, ותורכב מראשי חברות ממגוון תחומים, בדגש על חקלאות, מים  ואנרגיה מתחדשת.

תכנית הביקור תכלול פורום עסקי בהשתתפות נשיא המדינה. בנוסף, יש כוונה לקיים מפגשים סקטוריאליים מול משרדי הממשלה השונים, ביקורי שטח בחברות/ארגונים וכן מפגשים עסקיים לחברות המעוניינות בכך, בהתאם לפרופילים של החברות, בסיוע שגרירות ישראל והנספח המסחרי בווייטנאם. 

תוכנית ביקור מפורטת, לוח טיסות מומלץ, בתי מלון ועלויות הכרוכות בהשתתפות במשלחת, יועברו לנרשמים בהמשך.

מפאת קוצר הזמן, מבקש מכון היצוא המארגן את המשלחת, להירשם בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום חמישי 2/3/2017.

*
*
*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה