| 07/01/2021

וובינר בשיתוף משרד התקשורת בנושא הרחבת הפטורים מרישוי ביבוא מסחרי של ציוד תקשורת אלחוטי, לצד תקנות אישורי ההתאמה החדשות המחליפות את צו הטלגרף- אי תחולת הפקודה

וובינר בשיתוף משרד התקשורת בנושא הרחבת הפטורים מרישוי ביבוא מסחרי של ציוד תקשורת אלחוטי, לצד תקנות ההתאמה החדשות המחליפות את צו הטלגרף (אי תחולת הפקודה)  

יום ג' | 12.1.2021 | 12:00-14:30

 

אגף יבוא מכס ותקינה בשיתוף משרד התקשורת מזמין את קהילת היבואנים וסוכני מכס לוובינר בנושא שלושת עדכוני הרגולציה ביבוא ציוד תקשורת אלחוטי הבאים:

 1. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2020
 2. טיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשפ"א-2020
 3. טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2020

לעיון בידיעה מרוכזת באתר לשכת המסחר הכוללת דברי הסבר לשלושת טיוטות אלו, שניתן להעיר לגביהם עד 18.1.2021- לחצו כאן

מוזמנים לנצל את ההזדמנות ללמוד ולשאול את כל השאלות אודות המהלך החשוב הזה.

 

רקע:

כידוע, פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 והוראות האסדרה מכוחה, מסדירים את השימוש בתדרי רדיו המשמשים לתקשורת באמצעות מכשירים לשידור, או לקליטה שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות השידור והקליטה. ככלל, הפקודה קובעת כי  ייצור, סחר, התקנה, הפעלה או החזקה של מכשיר אלחוטי הן פעולות הטעונות רישיון מטעם משרד התקשורת. סעיף 4 לנוסח הישן של הפקודה קבע כי הוראות הפקודה לא יחולו על מכשיר שציינה הממשלה בצו. מכוח סעיף זה נקבע צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) התשמ"ב – 1982 (צו אי התחולה).

בצו אי התחולה מפורטות התכונות הטכניות המדויקות שעמידה בהן פוטרת מכשיר אלחוטי מהוראות הפקודה, ובכלל כך מחובת הרישיון. בהתאם לצו אי התחולה, לגבי חלק מהמכשירים האלחוטיים הפטור מותנה בקבלת אישור התאמה ממשרד התקשורת, אשר ניתן למספר שנים, לאחר שהמנהל, כהגדרתו בצו, יקבע כי המכשיר אכן תואם את דרישות הצו.

 • קישור לריכוז דברי החקיקה באתר משרד התקשורת- לחצו כאן

 

במרוצת השנים פורסמו מספר תיקונים לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה), כאשר האחרון שבהם פורסם ב-2.8.2020 והטמיע פסי תדרים למספר מוצרים שעד כה נדרשו בהנפקת אישורים מיוחדים, דוגמת למשל גלאי מתכות, שתלים רפואיים, עזרים עבור כבדי שמיעה, מכ"מ מהירות לכבישים, מערכות אזעקה לרכבים ועוד.

 • למידע מפורט אודות תיקון זה לחצו כאן 
 • למצגות ותכנים מוובינר בנושא וובינר בנושא צו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון מס' 2) שהתקיים ב-13.9.2020 - לחצו כאן 

 

כעת, משרד התקשורת מפרסם להערות הציבור שני קבצי תקנות חדשים: טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (אישורי התאמה), התשפ"א-2020 וטיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשפ"א-2020, אשר יחליפו לחלוטין את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), התשמ"ב-1982 ואת התנאים ההנדסיים המנויים בו.

 

תקנות אישורי ההתאמה כוללות פירוט נרחב של הדרישות והחובות החלות על יבוא ציוד תקשורת אלחוטי ומכילות את כלל ההחלטות של ועדת התדרים, לצד הסבר מקיף אודות מפרטים טכניים, אפשרות להנפיק אישור על סמך אישור ועוד. כל זאת תוך התאמה להתקדמות הטכנולוגית העולמית ופתיחת תחומי תדרים שלא היו מותרים ביבוא לישראל בעבר, בעבור שורה ארוכה של מוצרים.

 

שימו לב כי תקנות אישורי ההתאמה = הוצאת אישורי התאמה שעד כה נכללו באי תחולת הפקודה, ולא מבטלם- עדיין יהיה צורך להוציא אישורי התאמה, אך פסי התדרים הורחבו (שכן מסמך תקנות ההתאמה החדש מטמיע לתוכו את כלל ההחלטות של ועדת התדרים), לצד אפשרות להנפיק אישור על סמך אישור ועוד. 

 

תשומת ליבכם לטבלת התדרים החדשה אשר מתפרסמת כנספח לתקנות ההתאמה החדשות, ותכלול כ-100 פסי תדרים התואמים את ההחלטות העדכניות של ועדת התדרים וביניהם, בנוסף לתיקון האחרון מ-2.8.2020, גם אפשרות לייבא, בכפוף להוצאת אישור התאמה:

 • טאצ'-פן (עטים חכמים) לטאבלטים שפועלים בתחומי תדרים שעד כה לא אושרו בישראל.
 • שער מגנטי, שבעבר הונפקו בעבורו אישורים מיוחדים בלבד.
 • מוצרי בית חכם בתחומי תדרים של 917-920 מגה הרץ.
 • שירות רפואי לאינדסקופיה רפואית אלחוטית בתחום של 430-440 מגה הרץ (קפסולות לבליעה המכילות מצלמה לצרכים רפואיים) שהצריכו עד כה הנפקת אישור מיוחד.
 • תחום 5 גיגה הרץ בעבור שימוש פנימי, INDOOR בלבד- ראוטרים, מחשבים ועוד. שימו לב כי בצו אי תחולה הספיק השידור בתחום 5.8 ג'יגה הרץ אושר רק עד 25 מיליוואט- כלומר מותר לפתוח בקשות לאישור התאמה רק עד 25 מיליוואט. מכשירים עד 100 מיליוואט ניתן היה לפתוח אישור מיוחד, ואולם טבלת התדרים החדשה תכלול הספקים גבוהים יותר בתחום 5.8 ג'יגה הרץ.

נדגיש כי לאחר כניסתן לתוקף, מסמך אישורי ההתאמה תהיינה דבר החקיקה המחייב והממצה בכל הנוגע לתחומי התדרים המפורטים בהן, ולא יתבצעו הקלות או סטיות ממנו. 

 

תקנות פטור מרישוי ירכזו בדבר חקיקה אחד, למען הפשטות והאחידות, את הפטורים השונים שניתנו בעבר. נסביר כי כל מכשיר תקשורת אלחוטי חייב באישור (המכונה "אישור התאמה" הנגזר מצו הטלגרף האלחוטי- אי תחולת הפקודה), כאשר ישנם מוצרים המחייבים גם רישיון סחר או רישיון הפעלה. לדוגמא, תדר ייחודי לאמבולנסים המצריך רישוי.

 

כעת, מוצע להרחיב את הפטור שנקבע ביחס למכשירים אלחוטיים מסוגים שונים בייבוא אישי בלבד, ולקבוע כי מכשירים אלה (שחלקם מפורטים מטה) יהיו פטורים מהצורך להוציא אישורי התאמה גם בייבוא מסחרי. כך, בהמשך לפטורים שניתנו בעבר מהצורך להוציא אישורי התאמה ליבוא מסחרי למכשירי Bluetooth ו-GPS, סל המוצרים בעבורם יינתן פטור מאישורי ההתאמה ביבוא מסחרי מורחב כעת, ויכלול, בין היתר: 

 • מקלט טלוויזיה;
 • קורא ספרים אלקטרוני (e-book);
 • מחשב לוח (Tablet);
 • מחשב נייד או מחשב נישא;
 • מחשב שולחן (Desktop);
 • ציוד היקפי למחשב (עכבר, מקלדת);
 • צג מחשב;
 • מזרים וידאו (Streamer), שמתקיימות בו הוראות הדירקטיבה האירופיתRadio Equipment Directive (2014/53/EU) , והוא נושא סימון CE המעיד על כך
 • ועוד.

 

סדר יום:

12:00 – 12:15

דברי פתיחה- גדעון שטרית, מנהל אגף בכיר רישוי, משרד התקשורת ורז הילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה, לשכת המסחר.

12:15 – 12:25

הקדמה משפטית (הליך החקיקה, אתר החקיקה הממשלתי, רישוי מכשירי אלחוט והמסלולים השונים)

תקנות פטור – עו"ד רועי ברית, מנהל תחום בכיר, הלשכה המשפטית

12:25 – 12:45

תקנות אישורי התאמה (הוראות הפקודה, ההקלות, שלושת מסלולי הייבוא, מנגנון אישור על סמך אישור, החובות השונות שיחולו על היבואנים) – ילנה בסקיס, מנהלת תחום בכיר ציוד קצה, אגף בכיר רישוי, עו"ד תמר בנתורה, עוזרת ראשית ליועצת המשפטית

12:45 – 13:30

התוספות לתקנות אישורי התאמה - טבלת התדרים החדשה ומכשירי PLC - שמואל אזולאי, מנהל אגף א' תכנון והנדסת ספקטרום בפועל

13:30 – 14:00

שאלות

מנחה הוובינר: רז הילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה, לשכת המסחר.

 

*תוך כדי הוובינר המשתתפים מוזמנים להקליד שאלות בצ'אט והמרצים ישיבו בקצרה בתום כל הרצאה.

*ההרשמה לחברי לשכת המסחר אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת הרשמה מראש.

 

הרשמה:

המצגות, ההקלטות וכל החומרים שהוצגו או הועברו ביחס לסמינר המקוון ("וובינר") או במהלכו הם בבעלות לשכת המסחר ת"א והמרכז או משרדים ממשלתיים ורשויות מוסמכות אחרות, שנתנו הרשאה ללשכת המסחר לעשות בהם שימוש. אינך רשאי/ת להעתיק, להפיץ או להשתמש בחומרים אלה ללא אישור בכתב מראש מאת לשכת המסחר ת"א והמרכז. כמו כן, על מנת לשמור על פרטיות המשתתפים, אינך רשאי/ת להקליט ו/או לצלם את המשתתפים האחרים בוובינר. הוובינר יוקלט על ידי לשכת המסחר והמרכז, ויכיל אודיו, וידאו ותמונות. כמשתתף, אתה עשוי להיכלל בהקלטת הווידאו או בתמונות. לשכת המסחר ת"א והמרכז רשאית להשתמש בסרטונים ותמונות מסוג זה לכל מטרה חוקית, לרבות שידורם והפצתם למטרת קידום מכירות. על ידי השתתפותך בוובינר את/ה מסכים/ה בזאת לתנאים אלה והינך מאשר/ת כי נוכחותך ו/או השתתפותך בוובינר המקוון המוקלט נעשה על פי רצונך. כל המידע שמסרת בעת ההרשמה, כמו גם הקלטת הווידאו והתמונות, ייאספו, יעובדו ויישמרו על ידי לשכת המסחר ת"א והמרכז ומי מטעמו בלבד בהתאם לחוק ולא יועברו לגורם שלישי.

לקישור להרשמה- לחצו כאן 

פרטים על האירוע

 • תאריך:
  12/01/2021
 • מקום:
  וובינר זום
 • איש קשר:
  מירב קפלן
 • דוא"ל:
 • שעת פתיחה:
  12:00
 • שעת סיום:
  14:30