התייקרות נוספת במחזור פסולת אלקטרונית

שוב התייקרות במחזור פסולת אלקטרונית, זאת בשל עלייה דרקונית בשיעור דמי טיפול בפסולת אלקטרונית הצפויה במהלך שנת 2020

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012, נכנס לתוקף בשנת 2014 ומטיל אחריות מורחבת על כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים, לביצוע מיחזור מוכר של פסולת ציוד זה, בהתאם ליעדים מחייבים שנקבעו בחוק.

לשם קיום חובות אלו, על היצרנים והיבואנים להתקשר עם גוף יישום מוכר. החובה לממן את כל העלויות של חברות אלו מוטלת על היבואנים והיצרנים באמצעות תשלום דמי טיפול. עד כה התקשרו עם גופי היישום כ-300 יבואנים ויצרנים, אולם בפועל קיימים בענף זה עוד מאות יבואנים ויצרנים שהוראת החוק חלה עליהם וטרם התקשרו עם התאגידים.

 

דרישות חדשות מהמשרד להגנת הסביבה לאימוץ סטנדרטים חדשים ומחמירים למחזור פסולת אלקטרונית בשנת 2020, הביא את התאגידים להודיע כי הם מעלים את דמי הטיפול עבור שירותיהם בשיעורים של:
בקטגוריה ראשית- מוצרי חימום או קירור, צפויה עלייה של בין 94% ל416%
בקטגוריה ראשית- מוצרי חשמל גדולים או קטנים , צפויה עלייה של כ 44%
בקטגוריה ראשית- ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע, צפויה עלייה של כ 28%

בשל כך, פנה עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אל חה"כ זאב אלקין, השר לאיכות הסביבה, בדרישה כי ימנע עלייה דרסטית זו בדמי הטיפול ולבחון את אופן יישום החוק בהתאם לתמונת המצב בפועל ולקבוע את הצעדים הנדרשים תוך שיתוף היצרנים והיבואנים.

 

המחירונים כפי שהתפרסמו באתרי החברות:
לצפייה במחירון מ.א.י לחצו כאן

 

לכתבה בנושא באתר כלכליסט לחצו כאן

 

רצ"ב:
• מכתבו של לין לאלקין
• הודעת אסף יזדי סמנכ"ל שלטון מקומי במשרד להגנת הסביבה לגופי היישום על החלת תקן מחמיר

 

למידע נוסף בתחום זה