תאגיד המחזור תמיר מציג: הקלה בשיטת הדיווח ליצרנים / יבואנים

תאגיד המחזור תמיר אישר מול המשרד להגנת הסביבה שיטת דיווח חדשה, החל מהדיווח השנתי של שנת 2019: דיווח על פי מחזור

במסגרת השיטה החדשה, דיווח על פי מחזור = יצרנים / יבואנים אשר משקל אריזותיהם נמוך מ-300 טון לשנה, יוכלו לדווח על בסיס השינוי במחזור המכירות שלהם.

שיטת דיווח זו מצטרפת לשתי השיטות הקיימות:

  1. מפורטת- בתוקף לכל יצרן/יבואן ללא שינוי.
  2. יצרנים / יבואנים שמחזור המכירות השנתי שלהם בשוק המקומי אינו עולה על 40 מיליון ₪ בשנה, ושמוצריהם נמכרים בזרם הביתי בלבד. ללא שינוי.

מהיום יוכלו יצרנים / יבואנים לבחור את השיטה המתאימה עבורם.

 

קישור לנספח דיווחים מפורט עליו יש לחתום ולהחזיר למשרד להגנת הסביבה עד לתאריך ה-31.10.19.

שימו לב, מעבר בין שיטות הדיווח יתאפשר אחת ל-5 שנים בלבד, אלא אם מתקיימת אחת מההחרגות שמצוינות בנספח.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לנטע: neta@tmir.org.il 03-7790115

קישור למידע אודות החוק להסדרת הטיפול באריזות

למידע נוסף בתחום זה