הרשות להגנת הפרטיות מגבירה את האכיפה על אירועי אבטחה חמורים

בתחילת ינואר 2019 הסתיימה תקופת ההטמעה הראשונית, ונכנסה לתוקף תקופת ביניים במסגרתה תוגבר האכיפה במקרים של הפרת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) אשר נכנסו לתוקף בחודש מאי 2018.

כחלק מהגברת האכיפה הרשות להגנת הפרטיות ציינה כי בכל מקרה שיימצאו הפרות של חוק הגנת הפרטיות על כל תקנותיו היא תפרסם את ההפרות פרט למקרים קלים.

הרשות הוסיפה כי כאשר יימצאו ממצאים חמורים בהתנהלות הגופים בכל הנוגע לאופן הטיפול באירועי אבטחת מידע, היא תפעל במלוא החומרה כנגד הגורם המפר - עד לכך שתשקול להביא לביטול רישומו של מאגר המידע באופן האוסר על השימוש במידע.

למידע נוסף בתחום זה