חוק הספאם - רענון נהלים

סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) המכונה "חוק הספאם" קובע כי חל איסור מוחלט על שליחת "דבר פרסומת" באמצעי תקשורת מסוימים מבלי שהנמען נתן את הסכמתו מראש לקבל אותם. נמען שקיבל דבר פרסומת בניגוד לחוק, זכאי לתבוע את המפרסם ולדרוש פיצויים של עד 1,000 ₪ על כל הודעה, ללא הוכחת נזק.


מה הוא דבר פרסומת?

 • מסר שמופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, או שמטרתו לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת.
 • מסר המופץ לציבור שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה. למעט מקרים של מסר פוליטי, תעמולת בחירות או לשם התמודדות לבחירות לכנסת או לבחירות לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות.
 • מסר שאינו דבר פרסומת לפי 2 הנקודות לעיל, המופץ לציבור הרחב, ונכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לצורך קבלת מסר כלשהו.
 • לפני שליחת דבר פרסומת באמצעות מסרון SMS, דואר אלקטרוני, הודעת ווטסאפ, מסנג'ר וכדומה וכן פקס או מערכת חיוג אוטומטי אתם חייבים לוודא שיש לכם הסכמה מראש של הנמען לקבל פרסומות. ההסכמה יכולה להיעשות בכתב, באמצעות האינטרנט או באמצעות שיחה מוקלטת.

 

לא די בקבלת הסכמה ראשונית לקבלת דיוור ישיר, אלא שנדרש בכל הודעה, לפעול כדלקמן:

בכל הודעה, נדרש להציג את המידע הבא באופן בולט וברור שאין בו כדי להטעות:

 • היותו דבר פרסומת – חובה להציג את המילה "פרסומת" בתחילת דבר הפרסומת, וכאשר מדובר במייל - בכותרת של ההודעה.
 • פרטי התקשרות של המפרסם – חובה להציג בכל הודעה את שם, כתובת ודרכי יצירת הקשר עמו.
 • זכותו של נמען לשלוח בכל עת הודעה על סירוב לקבלת דברי פרסומות וכן דרך אפשרית לשליחת הודעת סירוב כשהיא פשוטה וסבירה בנסיבות העניין.
  שימו לב, כי אפשרות ההסרה חייבת להינתן באותה דרך בה הפרסומת נשלחה – אם שלחתם במייל, יש לאפשר הסרה באמצעות המייל. כמו כן, צריכה להופיע כתובת תקפה של המפרסם ברשת האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב. במקרה של מערכת חיוג אוטומטי – יש לציין בתחילת הודעת המסר הקולי כי הנמען רשאי לבקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה ולאפשר לו הסרה גם בדרך של לחיצה על החייגן. במקרה של מסר קצר (באמצעות קו טלפון), המפרסם רשאי להציג רק את שמו וכן את דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב.

בכל מקרה, עם קבלת בקשת הסרה – יש לפעול מיידית להסרת הנמען מרשימת התפוצה.
כמו כן, חשוב לדעת, כי לקוח אשר הודיע על סיום התקשרות – יש להסירו אוטומטית מרשימת התפוצה.
בנוסף, שליחת דבר מסר לנמען וניתוק לפני שהוא ענה (צנתוק) במטרה שהנמען יתקשר חזרה לאותו מספר טלפון כדי לקבל מסר כלשהו – גם נחשבת אסורה.


ההחרגה היחידה שקיימת בחוק לקבלת הסכמה מפורשת, היא בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • הנמען מסר את פרטיו במהלך רכישת מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לכך, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת באחת הדרכים הכתובות לעיל.
 • המפרסם נתן הזדמנות לנמען להודיע כי הוא מסרב לקבלת דבר הפרסומת באופן מלא או חלקי והנמען לא עשה זאת.
 • דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות שבעת רכישתם ניתנו הפרטים (סעיף 1 לעיל).

עוד חשוב לדעת, כי פנייה חד-פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק באחת הדרכים האמורות לעיל, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות החוק.

למידע נוסף בתחום זה