עו"ד עילם וייס | וייס פורת ושות' משרד עורכי דין | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 25/07/2016

מקרה בוחן: פתרון סכסוכים מול ספקים במזרח אסיה

פסק דין שניתן בארץ נגד חברה זרה ניתן לאכיפה בחו"ל. לא מדובר במקרה אבוד. לאחרונה פסק בית המשפט בסין על אכיפת פסק בוררות נגד ספק סיני ולטובת חברה ישראלית. בנוסף, התקבלה תביעה של חברה ישראלית כנגד חברה קוריאנית ופסה"ד היה לטובת החברה הישראלית.  

 

בית המשפט בבייגי'ן שבסין הורה לאכוף פסק בוררות בינלאומית של ה – ICC שניתן לטובת חברה ישראלית כנגד חברה סינית.

משמעות פסק הדין המאשר אכיפה הינה שניתן לפתוח בהליכי אכיפה וגבייה בסין על בסיס פסק הבוררות.

במסגרת ההליך לא בחן בית המשפט הסיני את טענות הצדדים לגופן אלא וידא שפסק הבוררות ניתן בסמכות ובאופן הוגן.

משמע, חברות ישראליות יכולות לחייב חברות סיניות לעמוד בהתחייבויותיהן ואינן צריכות לחשוש מניהול הליכי בוררות כנגדן ומאכיפת פסקי בוררות כאלה בסין.

לשם כך נדרש:

  • לנסח בצורה מתאימה את סעיפי הבוררות בהסכמים עם החברות סיניות - מומלץ להפנות לבוררות על ידי גוף בינלאומי בעל מוניטין כדוגמת ICC.
  • לנהל באופן נכון את הליכי הבוררות, ולקבל פסק בוררות שיהא אכיף בסין.
  • לנהל באופן נכון את הליך האכיפה בסין שהופך את פסק הבוררות לפסק דין סיני הניתן לאכיפה בסין.

 

עוד בעניין דומה, בית  המשפט בישראל קיבל תביעה שהוגשה בשם חברה ישראלית נכגד חברה קוריאנית ופסק לטובת החברה הישראלית.

בית המשפט בארץ קיבל את עמדת החברה הישראלית לפיה הוא מוסמך לדון בתביעה כנגד החברה הזרה והתיר לחברה הישראלית לבצע המצאה של התביעה בקוריאה.

ההמצאה בוצעה באמצעות הרשויות בישראל ובקוריאה בהתאם לאמנת האג בדבר המצאת מסמכים בין מדינות.

לאחר שניתן אישור הנהלות שני בתי המשפט בקוריאה ובישראל כי ההמצאה בוצעה כדין, נתן בית המשפט בישראל את פסק הדין לטובת החברה הישראלית ובנוסף חייב את החברה הקוריאנית בהוצאות ההליך של החברה הישראלית.

את פסק הדין ניתן כעת להגיש לאכיפה בקוריאה.

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לשאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד שרון כ"ץ, יועצת משפטית ,בדוא"ל  sharonk@chamber.org.il

 

לייעוץ וייצוג בהליכים כגון אלה ניתן לפנות לעו"ד עילם וייס – וייס, פורת ושות' משרד עורכי דין, בדוא"ל eylam@weisslaw.co.il  ו/או בטל 03-5164949

למידע נוסף בתחום זה