עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף | גולדפרב זליגמן עורכי דין | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 29/11/2015

המחוזי מחמיר: סוכן מכס יישא במלוא חובות האחסנה של הלקוח

סוכני מכס, כחלק שגרתי מעבודתם, מייצגים את היבואנים מול רשות המכס. לצד הייצוג מול רשות המכס, פועל סוכן המכס כנציגו של היבואן / היצואן מול גופים אחרים: מול סוכני אוניה (למשל: פדיית פקודת מסירה), מסופים ומחסנים (למשל: הכנסת סחורה לאחסנה), מובילים יבשתיים, ועוד. פעולות אלו אינן טכניות בלבד, אלא בעלות אופי משפטי, שכן לרוב סוכן המכס מתחייב לשלם חיובים כספיים בשם היבואן - תשלומי דמי אחסנה, השהיות, ועוד.

פעמים רבות, נותר חוב של היבואן/היצואן לצדדים שלישיים, כמו דמי אחסנה ואותם צדדים שלישיים פונים לסוכן המכס ומבקשים שהוא יפרע את החוב, ובמידה והחוב לא נפרע- מגישים תביעה משפטית נגד סוכן המכס. מצב זה טיפוסי במיוחד כאשר היבואן הינו לקוח מהרשות הפלסטינית ולא ניתן לגבות ממנו את החוב.

לפני כשנה פסק בית משפט שלום כי סוכן מכס יישא ב-40% מחוב האחסנה, אך בית המשפט המחוזי החמיר לאחרונה וקבע כי סוכן המכס חייב לשאת במלוא חוב האחסנה.

 

סיפור המקרה:

לפני כשנה, דן בית משפט השלום בהרצליה במקרה של סוכן מכס שפעל מול מחסני ערובה לצורך אחסנת קטנועים שיובאו ע"י יבואן עזתי, אך לא נחתם בין הצדדים הסכם בכתב.

התשלום עבור שירותי האחסנה הועבר למחסני הערובה ישירות על ידי סוכן המכס, למעט תשלום אחד אשר הועבר ישירות על ידי היבואן הפלסטיני.

לאחר תקופה מסוימת, חדל סוכן המכס מלהעביר למחסני הערובה תשלום עבור האחסנה, ובסופו של יום, הטובין הוכרזו כסב"ן (סחורה בלתי נדרשת), הועמדו למכירה על ידי רשות המכס ולבסוף הושמדו.
נותר חוב אחסנה של כ-275,000 ש"ח, ומחסן הערובה תבע את סוכן המכס וביקש לחייבו בתשלום דמי האחסנה.

סוכן המכס התגונן בטענה שההתקשרות עם מחסני הערובה נעשתה בשם היבואן, וכי סוכן המכס עוסק במתן שירותי עמילות מכס בלבד, ואין הוא אחראי על אחסון הסחורות או על התשלום בעבור האחסון.

בית משפט השלום בהרצליה קבע כי על פי התנהגות הצדדים, הוכחה התקשרות ישירה בין סוכן המכס למחסן, ודחה את טענת סוכן המכס כאילו ההתקשרות הייתה בין היבואן למחסן.
בנוסף, נקבע כי מדובר בלקוח משותף של שני הצדדים, כאשר הצדדים לא התייחסו באף שלב בהתקשרות ביניהם לאפשרות שהיבואן לא ישלם את חלקו ולכן אין להטיל את עיקר הנזק על צד אחד.
בית המשפט מתח ביקורת על שני הצדדים על כך שעבדו עם לקוח מהרשות הפלסטינית והיו מודעים לסיכון שלא ישולמו דמי אחסנה, אך שניהם בחרו שלא לדרוש ערבויות.
מסיבות אלה, סוכן המכס חויב ב-40% מדמי האחסנה.

הצדדים ערערו על פסק-הדין, והעניין נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

דיון בערעור:
המחסן טען שלא הועלתה טענה בבית משפט השלום שהיבואן העזתי הוא לקוח משותף של שני הצדדים, ועל-כן היה צריך לקבל את התביעה במלואה ולחייב את סוכן המכס ב-100% מחוב האחסנה. מנגד, טען סוכן המכס שלא הייתה התקשרות ישירה בינו לבין המחסן, אלא שהוא שימש רק כמתווך בין היבואן העזתי למחסן, ולכן אין לחייב אותו בכלל בחוב האחסנה.

לאחר עיון בטענות הצדדים, בית המשפט הגיע למסקנה שדין הערעור להתקבל. במקרה דנן, בית משפט השלום קיבל את גרסת המחסן באופן מלא, ודחה את הטענה כי סוכן המכס היה רק מתווך בעסקה. על-כן, נפסק עוד בבית משפט השלום כי הייתה התקשרות ישירה בין סוכן המכס למחסן בכל הקשור לטיפול ביבואן העזתי, ולמעשה הלקוח של המחסן היה סוכן המכס, ולא היבואן העזתי.
בית המשפט המחוזי בערעור אימץ את הקביעה העובדתית הזו לפיה התקיימה התקשרות ישירה בין המחסן לבין סוכן המכס, ולא התערב בה.
לאור ממצאים אלו, קבע בית המשפט המחוזי בערעור כי יש לקבל את ערעור המחסן במלואו ולחייב את סוכן המכס ב-100% מחוב האחסנה, ולא רק ב-40% ממנו.
בית המשפט בערעור קבע כי בנסיבות בהן הוכח מבחינה עובדתית שהמחסן התקשר ישירות עם סוכן המכס, וסוכן המכס לא היה מתווך בלבד, אזי אין הצדקה לפטור את סוכן המכס מ-60% מהחוב וקמה הצדקה לחייבו במלוא חוב האחסנה.
בית המשפט בערעור ציין כי אף אחד מהצדדים לא העלה ביוזמתו טענה שהיבואן העזתי היה לקוח משותף של שני הצדדים, והעניין עלה לראשונה רק בפסק-הדין בבית משפט שלום מבלי לאפשר לצדדים להגיב.

בנסיבות אלו, ערעור המחסן התקבל במלואו וסוכן המכס חויב לשלם חוב אחסנה בגובה של כ-275,000 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה, וכן לשאת בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד של המחסן בסך של 20,000 ש"ח.
ערעורו הנגדי של סוכן המכס על עצם החיוב, נדחה.

[ההליך בבית משפט השלום: ת.א. (שלום הרצליה) 615-02-11 השופטת חנה קלוגמן. פסק דין מיום 26.11.14;

[ההליך בבית המשפט המחוזי: ע"א (מחוזי ת"א) 41199-01-15, כב' השופטת אביגיל כהן. ב"כ המחסן- עוה"ד ספי שמש ושרי נוסונוביץ-רץ, ב"כ סוכן המכס- עוה"ד אורי פנטילט וארנון שצמן, ניתן ביום 1.11.15]

למאמרים נוספים שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא אחריות סוכן מכס לחובות שהותירו לקוחותיו, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

הטלת חוב דמי אחסנה או השהייה על סוכן המכס - נקודות להתנהלות נכונה

סוכן מכס יישא בעלויות אחסנה עבור טובין של לקוחו

סוכן מכס חויב בתשלום דמי אחסנה

 

* * *


הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.