עו"ד גיל נדל, ראש תחום יבוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 27/05/2015

יבוא יצוא ומה שביניהם - סקירות וחידושים בענייני חוק ומשפט

בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל

עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

בסקירה זו נתאר מקרה בו נחלקו בתי משפט השלום והמחוזי בשאלה האם יש לזמן לדין בישראל משלח בינלאומי אמריקאי שטיפל בהמכלת הסחורה בחו"ל.

בעוד בית משפט השלום קבע כי יש לזמן את המשלח לדין בישראל, בית המשפט המחוזי התלבט בשאלה, ביטל את החלטת השלום והחזיר את הנושא לדיון מחודש בבית משפט השלום.

בית משפט השלום, בהחלטה שניתנה לאחרונה, הותיר את החלטתו המקורית על כנה ואפשר לזמן את המשלח האמריקאי להתדיינות בישראל.

עובדות המקרה:

יבואנית חטיפי אנרגיה תבעה חברת שילוח ישראלית שטיפלה בעבורה בכל ההליכים שנוגעים ליבוא משלוח מארה"ב. חטיפי האנרגיה הגיעו בהובלה ימית והומכלו יחד עם חומרים מסוכנים באותה מכולה, ועל-כן בהגיעם לארץ, הורה משרד הבריאות על השמדתם. כתוצאה מכך, תבעה יבואנית חטיפי האנרגיה את חברת השילוח הישראלית.

חברת השילוח הישראלית טענה שלא היה מקום להשמיד את החטיפים, גם אם הומכלו יחד עם חומרים מסוכנים. עם זאת, חברת השילוח הישראלית טענה שגם אם התביעה תתקבל, היא זכאית לשיפוי מצדדים שלישיים בארה"ב, ביניהם חברת שילוח אמריקאית שביצעה את המכלת המטען בארה"ב יחד עם המטען שנטען כמסוכן, ואשר גרם להשמדתו.

חברת השילוח האמריקאית טענה שמדינת ישראל אינה הפורום הנאות לניהול התביעה אלא מדינת ניו-ג'רסי בארה"ב, לאור קיומה של תניית שיפוט ייחודית לבית משפט אמריקאי בשטר המטען שהונפק. חברת השילוח האמריקאית הוסיפה שראוי לנהל את התביעה בארה"ב גם משום שהמכולה הומכלה בארה"ב ע"י חברה ועובדים מארה"ב, אשר כפופים להוראות חוק ורגולציה אמריקאיות.

החלטת בית המשפט השלום מחודש דצמבר 2014:

בית המשפט בחן האם מוצדק לנהל את התביעה בבית המשפט בארה"ב לאור תניית השיפוט הייחודית בשטר המטען. נקבע שמירב הזיקות נמצאות בתחומי מדינת ישראל יותר מאשר בארה"ב, וכי תניית השיפוט לא מחייבת את היבואן ואת חברת השילוח הישראלית. על-כן בקשת חברת השילוח האמריקאית שלא לקיים דיון בישראל נדחתה, והיא חויבה בהוצאות בסך של 2,000 ש"ח.

החלטת בית המשפט המחוזי בערעור מחודש פברואר 2015:

בית המשפט המחוזי קבע שהחלטת בית המשפט השלום היא חסרה משום שבית משפט השלום לא התמודד בצורה ראויה עם טענת תניית השיפוט הייחודית בשטר המטען. על-כן בית המשפט המחוזי הורה לו לקיים דיון נוסף בנושא, שכן קיימת פסיקה שקבעה שתניית שיפוט מחייבת את היבואן וחברת השילוח גם אם לא חתמו על שטר המטען. כמו כן נפסק כי על בית משפט השלום להתמודד עם הטענה כי המשלוח הושמד לא בשל אחסון עם חומרים מסוכנים אלא בשל אחסון בתנאים שאינם הולמים מזון.

לפיכך, בית המשפט המחוזי ביטל את הכרעת בית משפט השלום, וקבע שהבקשה תידון מחדש והטיל הוצאות של 10,000 ש"ח על חברת השילוח הישראלית.

החלטת בית משפט השלום בדיון מחדש בבקשה לצרף את המשלח האמריקאי לדיון בישראל:

בית המשפט חזר על כך כי יש לבחון את לשון התניה על מנת להכריע האם היא ייחודית או לא. בענייננו, הפסקה הראשונה בתניה קובעת שהדין שיחול על הסכסוך חייב להיות אמריקאי, אך הפסקה השנייה קובעת כי הדיון יתקיים בארה"ב, ולא נאמר "רק" בארה"ב. וזו לשון התנייה:

"The claims arising from or in connection with or relating to this Bill Of Lading shall be exclusively governed by the law of the United States. Any and all action concerning custody or carriage under this Bill of Lading whether bases on breach of contract, tort or otherwise shall be brought before the United States District Court for the Southern District of New York".

במילים אחרות, נקבע כי תניית השיפוט מקנה סמכות לבית המשפט הזר, אך לא שוללת אפשרות שהסכסוך יתברר בבתי משפט אחרים. לפיכך, על אף שקיימת הפניה לבתי המשפט בניו-יורק, הפניה זו לא שוללת סמכות של בתי-משפט אחרים ולכן תניית השיפוט היא מקבילה ולא ייחודית.

לאור האמור לעיל, נפסק שניתן לצרף לתביעה בישראל את חברת השילח האמריקאית כמי שארזה וטיפלה בהמכלת המטען נשוא ההליך, שכן היא בעלת דין דרושה ונכונה בענייננו.

באשר לטענה כי המשלוח הושמד שלא בשל אחסון עם חומרים מסוכנים אלא בשל אחסון לא נאות למזון, נקבע כי יש לשמוע את עדות חברת השילוח האמריקאית כמי שטיפלה בנושא זה.

לאור כל זאת, הותיר בית משפט השלום את החלטתו המקורית על כנה, וקבע כי ניתן לזמן את חברת השילוח האמריקאית להתדיינות במדינת ישראל.

[ת"א (שלום ת"א) 34968-11-13 העוגן - הקשבה עצמית גוף נפש בע"מ ואח' נ' ישראל קרגו לוגיסטיקס (אי סי אל) בע"מ ואח', החלטה מיום 22.4.15, כב' השופטת נועה גרוסמן. ב"כ הצדדים- לחברת השילוח האמריקאית- עו"ד גיא. לחברת השילוח הישראלית- עו"ד לויט]

לסקירה בנושא ההחלטות הקודמות בתיק זה, לחצו על הקישור הבא:

האם תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל?

________________________

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה