יש לך הסכם להפצה בלעדית? תבדוק אם זה מותר על פי חוק ההגבלים

מפיצים רבים נוהגים לחתום על הסכמי בלעדיות עם ספקים או יצרנים, לפיהם הספק יספק את המוצר או השירות למפיץ בלבד והמפיץ מתחייב לרכוש את אותו מוצר או השירות רק מאותו ספק. התופעה מוכרת במיוחד בהסכמי הפצה בינלאומיים. עד התיקון לחוק ההגבלים, אשר התקבל בנובמבר 2014, לא היה מניעה לכרות הסכמי בלעדיות הדדית כאמור.
החל מ17- לאוגוסט 2015 ייכנס לתוקף תיקון לחוק הגבלים עסקיים המבטל את הפטור האוטומטי שניתן להסכמי בלעדיות הדדית בתחום ההפצה והשיווק. המשמעות היא כי הבלעדיות מותרת רק אם מתקיימים תנאים מסוימים בהתאם לחוק ההגבלים.

המחוקק נתן למגזר העסקי תקופת היערכות ליישום התיקון לחוק ועד יום 17.8.15. יש לבדוק את ההסכמי בלעדיות שנמצאים ברשותכם ולבחון האם הם עומדים בהוראות חוק ההגבלים.

למידע נוסף מאת עו"ד ד"ר חגית בולמש ראו קובץ מצורף.

חברי לשכה מוזמנים לפנות ללשכה המשפטית של לשכת המסחר law@chamber.org.il
למידע נוסף בתחום זה