עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 27/01/2014

בשורה ליבואני טרקטורי משא ורכבי שטח: הקלה בנטל מס קניה

לאחרונה, בתאריך 22.1.14, פורסם תיקון חשוב לצו תעריף המכס בנושא הטלת מס קניה על טרקטורי משא ורכבי שטח.

התיקון בא להקל על חייהם של יבואני טרקטורי משא, היות והוא בא לקבוע מס קניה מופחת לגבי העתיד וכן מס קניה מופחת לתקופת הביניים (חצי השנה האחרונה).

במסגרת התיקון, יבוטלו פרטי המכס שהתייחסו לטרקטור משא במסגרת פרט 87.03 (כלי רכב להובלת נוסעים), ויתווספו פרטי מכס חדשים לטרקטור משא במסגרת פרט 87.04 (כלי רכב להובלת טובין).

פרטי המכס החדשים יתייחסו לטרקטור משא המונע במנוע דיזל (פרט 87.04-2130) שיהיה חייב במס קניה מופחת של 12% וטרקטור משא המונע במנוע בנזין (פרט 87.04-3140), שיהיה חייב במס קניה מופחת של 30%. סיווג כלי רכב בפרטי מכס אלה ותשלום המיסים בשיעורים אלה יהיה רק כלפי יבוא עתידי, מהיום ואילך.

יחד עם זאת, על מנת להקל על חייהם של יבואנים טרקטורים משא, התיקון ייכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי החל מ-1 ביוני 2013, ובתקופת הביניים שבין 1 ביוני 2013 ועד 22 בינואר 2014, יהיו טרקטורי המשא משני הסוגים חייבים 12% ו-30%, בהתאם לשיעורי המס שיוטלו רק כלפי יבוא עתידי.

כמו כן, התיקון קובע כי על מנת לסווג כלי רכב בטרקטור משא עליו לעמוד בפרמטרים המהותיים כדי להיחשב כטרקטור משא (נע על 4 גלגלים, משקלו עד 1.5 טון, בעל משטח הטענה המיועד לגרירה והובלה, וכו'), למעט רישומו בידי משרד התחבורה ככזה.

באשר לרכבי שטח, שחייבים במס קניה מופחת של 50%, הוחלט להרחיב את הגדרתם כך שתתייחס לכלי רכב בעלי נפח מנוע של עד 1,500 סמ"ק ובעלי משקל עצמי של עד 900 ק"ג (בעוד בעבר ההגדרה הגבילה את נפח המנוע עד 750 סמ"ק ואת המשקל ל-750 ק"ג), ובוטלה הדרישה לרישומו כרכב שטח ברישיון רכב. יחד עם זאת, נוספו הגדרות חדשות ולפיהן רכב השטח מיועד לפני מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים, ומורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך.

[צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ד-2014, מק"ח 1730, עמ' 134]


* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.