עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 09/12/2013

נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל

בהחלטה שניתנה לאחרונה, דחה בית משפט השלום בתל אביב טענה של חברה זרה וקבע כי הדיון בתביעה בגין נזק למטען אשר הובל מארצות הברית ליוון, יתקיים בישראל. החברה הזרה טענה, בין היתר, כי כתב התביעה נמסר לגורם בישראל שלא מהווה מורשה שלה, אך בית המשפט דחה את הטענות.

עובדות המקרה:

יבואן בשם נסים פרזנטי רכש שירותי הובלה של מטען מארה"ב ליוון. המטען ניזוק בעת הובלתו. חברת הובלות ישראלית בשם דמקו לוגיסטיקה וכן חברה זרה בשם Carotrans International Inc. טיפלו בהובלת המטען. על מנת לתבוע בישראל נתבע זר, על התובע לבקש את אישור בית המשפט לשליחת כתב התביעה מתורגם לחו"ל, או שבאפשרותו לאתר "מורשה" / נציג של הנתבע הזר בארץ.

לטענת היבואן, החברה הזרה מיוצגת בארץ ע"י נציגתה חברת מ.דיזנגוף ושות', ולפיכך היבואן מסר את כתב התביעה לנציגה.

לטענת היבואן, לצורך הובלת המטען דמקו שכרה את החברה הזרה, באמצעות הנציגה, כאשר החברה הזרה היא זו שהפיקה את שטר המטען לצורך ביצוע ההובלה.

החברה הזרה טענה כי חברת מ.דיזנגוף אינה מורשה שלה לקבלת כתבי תביעה במדינת ישראל. לכן, טענה כי כפועל יוצא, לא ניתן לקנות סמכות שיפוט לבית המשפט במדינת ישראל באמצעות מסירת כתב התביעה לכתובתה של מ.דיזנגוף. בנוסף, טענה החברה הזרה כי בית המשפט בישראל אינו הפורום המתאים לבירור הסכסוך, בשל מקום מושבה בחו"ל, בשל כך שלא חלים עליה דיני מדינת ישראל ומאחר והשליחות בוצעה על ידה בחו"ל – מארה"ב ליוון, ולא בשטחי מדינת ישראל. לבסוף טענה לתניית שיפוט בשטר המטען.

החלטת בית המשפט:

האם מ. דיזנגוף היא מורשה של החברה הזרה?

על פי הוראות תקנה 482 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, כאשר מדובר בתובענה בעניין עבודה נגד נתבע זר, ניתן למסור את כתב התביעה ל"מורשה" של הנתבע הזר העוסק מטעמו בעבודה באותו אזור שיפוט.

בית המשפט קיבל את עמדת היבואן כי יש לפרש את תקנה 482 על הצד הרחב בשים לב למציאות המסחרית הנהוגה בעולמנו לפיה די בקשר מסחרי שוטף בין חברות כדי להקים הרשאה לקבלת כתבי בית דין (רע"א 2652/94 עמיחי טנדלר נ' קלאב-מד). בית המשפט ציין כי העובדה שהחברה הזרה נשכרה בישראל באמצעות הנציגה, מלמדת על זיקה ישירה ביניהן. ההתקשרויות העסקיות של החברה הזרה ולכל הפחות ההתקשרות נשוא התביעה נעשתה באמצעותה ועל כן לצורך הבירור הנוגע לאותה התקשרות, משמשת הנציגה כמורשה לקבלת כתבי בית דין בישראל.

האם בית המשפט בישראל הוא הפורום הנאות לדון בסכסוך?

בית המשפט חזר על העיקרון אשר נקבע בפסיקה לפיו "מי שמבקש לעמוד בקשרים מסחריים עם גורמים ברחבי תבל חייב להשלים עם האפשרות שבאחד הימים יתבע לדין באחת הארצות שעימה הוא מבקש לסחור" (ע.א. 182/82 ג'ינג'ט בע"מ נ' בנק ברקליס אינטרנשיונל). לפיכך, בעת בחינת הפורום הנאות, בית המשפט ישקול איזה פורום משפטי הוא בעל מירב הזיקות בנוגע לסכסוך וכן מהן הציפיות הסבירות של הצדדים ביחס למקום ההתדיינות בסכסוך. בנוסף יתחשב בית המשפט אף בשיקולים ציבוריים. בית המשפט הגיע למסקנה כי הגם שהעסקאות בעניינו הן לכאורה בינלאומיות- בין ארה"ב ליוון, ההתקשרות בפועל הינה בין גורמים ישראליים: היבואן מצד אחד, דמקו מצד שני, החברה הזרה שנשכרה על פי הנטען ע"י דמקו באמצעות הנציגה שאף היא גורם ישראלי. על כן, נקבע שהפורום הישראלי הוא הפורום הנאות לקיום הדיון בתובענה.

האם יש משמעות לתניית שיפוט בשטר המטען?

בית המשפט דחה את טענת החברה הזרה בדבר תניית השיפוט שהופיעה בשטר המטען אותו הנפיקה החברה הזרה. בית המשפט ציין כי כיוון שהתנייה שבשטר המטען לא הובאה לעיונו של היבואן הרי שלא הסכים לה, ועל כן החברה הזרה אינה יכולה להסתמך עליה בבואה לטעון לחוסר סמכות שיפוט לבית המשפט בישראל לדון בסכסוך.

לכן, בסופו של דבר, טענות החברה הזרה ונסיונותיה לחמוק מסמכות השיפוט במדינת ישראל- נדחו.

[תא"מ 50114-11-12 פרזנטי ואח' נ' דמקו לוגיסטיקה ישראל בע"מ ואח', החלטה מיום 7.11.13, השופטת נועה גרוסמן].


* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים.
בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.