חוק חניית נכים באיזור המיועד לטעינה ופריקה - לא בשעות פעילות העסקים

בדיון שהתקיים ביום ה-7.3.2017 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את חוק חניה לנכים באיזור המיועד לפריקה וטעינה לקריאה שנייה ושלישית.

הוועדה קיבלה את עמדת איגוד לשכות המסחר, לפיה תותר חניית נכים באיזור המיועד לפריקה וטעינה אך ורק לאחר תום פעילות העסקים, כלומר אחרי שעות הפריקה והטעינה כקבוע בתמרור.

החוק קובע שתוקצה לפחות חניה אחת לנכים, או מחצית ממקומות החניה הקיימים (הגבוה מבין השניים) באזורי פריקה וטעינה שיש בהם מקומות חנייה לאחר תום הפעילות.

בדיון שהתקיים בוועדה בהצעת החוק הובהר, שכל חניה בשעות הפעילות העסקים מעבר לפריקה וטעינה מהווה הפרעה לתנועה ולכן גם אדם עם מוגבלות לא יוכל להחנות את רכבו למשך של 25 דקות באזור המיועד לפריקה וטעינה כפי שקבע בית המשפט העליון.

 

להלן נוסח החוק שפורסם ברשומות ב-28.3.2017.

למידע נוסף בתחום זה