מכרזי נציבות שירות המדינה מאת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת בכדי לשלב אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, לרבות חיי העבודה. מטרת יוזמה זו היא לעודד אנשים עם מוגבלות להתמודד על משרות בשירות המדינה, ובכך להגדיל את מספר המועסקים עם מוגבלות בשירות המדינה.

מצורפים מכרזי כוח אדם עדכניים של נציבות שירות המדינה מיום 2 באוגוסט.

 

עדיפות בקבלה לעבודה: לתשומת לבכם, אנשים עם מוגבלויות חמורות מסוימות נהנים מעדיפות בקבלה לעבודה במכרזי שירות המדינה, ובלבד שהם כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד. הכל כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי"ר.

הקלות והתאמות: בנוסף, מועמדים עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות סבירות הנדרשות מחמת מוגבלותם. מועמדים עם מוגבלות זכאים להקלות או להתאמות הנחוצות כדי שיוכלו לקיים את מבדקי הקבלה; עובדים עם מוגבלות זכאים להתאמות הנחוצות להם כדי לבצע את תפקידם או לתפקד במקום עבודתם – הכל כאמור בהנחיות נציבות שירות המדינה, ובפרט בפרק 35.2 לתקשי"ר.

המידע המצורף הוא באחריות נציבות שירות המדינה, ויש להפנות בקשות או הערות לגביו - אליהם.

המידע מתפרסם באופן שוטף באתר נציבות שירות המדינה ויש לבדוק שם האם חלו בו שינויים. להלן הקישור:

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אינה אחראית לתוצאות של פנייה למכרז כלשהו, כולל קבלה או אי קבלה לאיזה מהמשרות המצורפות.

מכרזים אלה אינם מיועדים רק לאנשים עם מוגבלות, אלא אם נאמר בהם אחרת. לכן, על אנשים עם מוגבלות להתמודד עליהם לפי כללי שירות המדינה, כולל כללי העדיפות בקבלה לעבודה כמפורט לעיל.

אנו נוכל לסייע לכם במקרים של אפליה מחמת מוגבלות במכרזים, אי מתן העדפה מתקנת ואי מתן התאמות בהם. ניתן לפנות למחלקה המשפטית לפניות הציבור, בדוא"ל: TovaR@mishpatim.gov.il

בטלפון 02-5088029, או בפקס: 02-5088025.

נשמח אם תפיצו מידע זה הלאה לאנשים אחרים עם מוגבלות אשר עשויים למצוא בו עניין. המעוניינים לקבל את המכרזים מאיתנו באורח שוטף יכולים להודיע לנו לכתובת הבאה: AmitLa@justice.gov.il.

 

מספר מכרז

תיאור משרה

דרוג

דרגת שיא

משרד

אזור בארץ

תום מועד

35609

רופא/ה מתמחה - פנימית א'

031 רופאים

3

בית חולים אסף הרופא

תל-אביב

09.08.2015

35608

רופא/ה מתמחה - פנימית ב'

031 רופאים

3

בית חולים אסף הרופא

תל-אביב

09.08.2015

35607

עובד/ת מעבדה / עובד/ת מעבדה מתקדם

033 ביוכימאי-מיקרובי

א2

בית חולים אסף הרופא

תל-אביב

09.08.2015

35606

רופא/ה מומחה/ית - רפואה דחופה

031 רופאים

3

בית חולים אסף הרופא

מרכז

09.08.2015

35604

רכז בכיר(אכיפה וגביה)

001 מינהלי

17

רשות האכיפה והגבייה

צפון

05.08.2015

35598

עו"ס בטיפול בנפגעי אלימות במשפחה

024 עובדים סוציאליים

ט

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

05.08.2015

35596

פסיכולוג מומחה (קליני)

011 מח"ר

40

בית חולים אברבנאל

תל-אביב

16.08.2015

35591

ראש ענף (רעש)

012 מהנדסים

39

משרד להגנת הסביבה

חיפה

06.08.2015

35589

פסיכולוג מומחה (קליני)

011 מח"ר

40

מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

חיפה

06.08.2015

35587

פסיכולוג מומחה (קליני)

011 מח"ר

40

מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

חיפה

06.08.2015

35586

ראש ענף (עיבודים סטטיסטיים חברתיים)

011 מח"ר

39

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ירושלים

09.08.2015

35585

מנהל/ת תחום (פיתוח)

012 מהנדסים

42

רשות הבדואים

דרום

06.08.2015

35584

מרכז/ת (התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי)

001 מינהלי

19

רשות הבדואים

דרום

06.08.2015

35572

ממונה הדרכה ופיתוח אירגוני

011 מח"ר

41

בית חולים אסף הרופא

תל-אביב

05.08.2015

35568

ראש ענף (עיבודים סטטיסטיים כלכליים)

011 מח"ר

39

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ירושלים

06.08.2015

35567

מנהל/ת תחום (חקיקה ותקינה)

012 מהנדסים

42

משרד הבינוי

ירושלים

04.08.2015

35566

טלפונאי

001 מינהלי

14

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

04.08.2015

35564

עובד סוציאלי

024 עובדים סוציאליים

ט

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

04.08.2015

35563

ממונה (ייעוץ משפטי)

021 משפטנים

א4

משרד המשפטים

ירושלים

03.08.2015

35559

רופא מומחה בפסיכאטריה

031 רופאים

3

בית חולים אברבנאל

תל-אביב

04.08.2015

35558

רופא/רופא מומחה

031 רופאים

6

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

צפון

11.08.2015

35556

רופא/רופא מומחה

031 רופאים

6

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מרכז

11.08.2015

35555

עובד סוציאלי יחידי (במוסד למפגרים)

024 עובדים סוציאליים

ו

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דרום

06.08.2015

35553

עובד סוציאלי בכיר (מעצרים - מבוגרים)

024 עובדים סוציאליים

ה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ירושלים

06.08.2015

35551

עובד סוציאלי בכיר (מעצרים - מבוגרים)

024 עובדים סוציאליים

ה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ירושלים

06.08.2015

35550

עובד סוציאלי בכיר (יח' הסיוע לבית המשפט

024 עובדים סוציאליים

ה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ירושלים

06.08.2015

35548

עו"ס בכיר (יחי' הסיוע לביהמ"ש לענייני מש

024 עובדים סוציאליים

ה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חיפה

06.08.2015

35547

מפקח/ת מחוזי/ת (דיור מוגן)

024 עובדים סוציאליים

ד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ירושלים

06.08.2015

35546

מפקח מחוזי (טיפול באזרחים ותיקים-קהילה)

024 עובדים סוציאליים

ד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תל-אביב

06.08.2015

35544

עו"ס מחוזי (לעניין סדרי דין)

024 עובדים סוציאליים

ד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דרום

06.08.2015

35543

עו"ס מחוזי (לפי חוק הנוער - טיפול והשגחה

024 עובדים סוציאליים

ד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דרום

06.08.2015

35542

מפקח מחוזי (טיפול במפגר-קהילה)

024 עובדים סוציאליים

ד

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דרום

06.08.2015

35541

מפקח ארצי (אימוץ בין-ארצי)

024 עובדים סוציאליים

ב

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ירושלים

06.08.2015

35540

מנהל המעון

024 עובדים סוציאליים

ב

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מרכז

06.08.2015

35539

קרימינולוג קליני

011 מח"ר

39

בית חולים אברבנאל

תל-אביב

04.08.2015

35538

פסיכולוג/ית בכיר/ה

011 מח"ר

41

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ירושלים

06.08.2015

35537

רע"נ (תכנון כלכלי)

011 מח"ר

39

משרד לבטחון הפנים

ירושלים

05.08.2015

35532

מרכז נושא (אונקולוגיה)

024 עובדים סוציאליים

ו

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

03.08.2015

35529

רכז בכיר (אכיפה וגביה)

001 מינהלי

17

רשות האכיפה והגבייה

ירושלים

03.08.2015

35524

מהנדס/ת (מחקר)

012 מהנדסים

45

מינהל המחקר החקלאי

מרכז

03.08.2015

35523

מרכז/ת תקשורת שיווקית

011 מח"ר

40

בית חולים אסף הרופא

תל-אביב

03.08.2015

35522

מנהל/ת יחידה מקצועית להריון בסיכון גבוה

031 רופאים

8

בית חולים אסף הרופא

תל-אביב

10.08.2015

35521

רופא מתמחה-ילדים

031 רופאים

3

בית חולים ע"ש א. וולפסון

תל-אביב

15.08.2015

35519

רופא מתמחה- פנימית ג'

031 רופאים

3

בית חולים ע"ש א. וולפסון

תל-אביב

03.08.2015

35517

רופא מתמחה- רפואה דחופה

031 רופאים

3

בית חולים ע"ש א. וולפסון

תל-אביב

03.08.2015

35513

רופא מומחה בכיר קרדיולוגיה

031 רופאים

7

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

10.08.2015

35510

קלדנית שופטים ומפעילת אולם משפטים

001 מינהלי

17

הנהלת בתי המשפט

ירושלים

29.07.2015

35509

רופא מתמחה בנוירולוגיה

031 רופאים

3

בית חולים זיו צפת

צפון

29.07.2015

35508

מרכז/ת בכיר/ה (הון אנושי במשרדי הממשלה ו

011 מח"ר

41

נציבות שרות המדינה

ירושלים

02.08.2015

35506

מרכז/ת בכיר/ה (מינהל סגל בכיר)

011 מח"ר

41

נציבות שרות המדינה

ירושלים

02.08.2015

35505

סוקר/ת טלפון- משמרת בוקר

001 מינהלי

16

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ירושלים

10.08.2015

35502

רופא מתמחה/רופא מומחה

031 רופאים

3

מרכז ירושלמי לבריאות הנפש

ירושלים

12.08.2015

35501

פסיכולוג מומחה (קליני)

011 מח"ר

40

מרכז ירושלמי לבריאות הנפש

ירושלים

02.08.2015

35499

פסיכולוגמומחה (קליני)

011 מח"ר

40

מרכז ירושלמי לבריאות הנפש

ירושלים

02.08.2015

35496

רופא מתמחה פנימית ב'

031 רופאים

3

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

09.08.2015

35495

רופא מתמחה פנימית א'

031 רופאים

3

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

09.08.2015

35494

רופא מתמחה פנימית א'

031 רופאים

3

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

09.08.2015

35493

רופא מומחה - מכון לתפקודי ריאה

031 רופאים

3

מרכז רפואי ברזילי אשקלון

דרום

03.08.2015

35492

פסיכולוג מומחה (קליני)

011 מח"ר

40

בית חולים שער מנשה

חיפה

01.08.2015

35491

רופא מומחה אונקולוגיה

031 רופאים

3

בית חולים זיו צפת

צפון

28.07.2015

35490

מנהל יחידה רפואה דחופה ילדים-רופאים

031 רופאים

8

בית חולים זיו צפת

צפון

09.08.2015

35489

רכז/ת בכיר/ה (הסגר-אשדוד)

012 מהנדסים

38

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תל-אביב

30.07.2015

35488

רופא מרדים

031 רופאים

3

בית חולים אברבנאל

תל-אביב

31.07.2015

35487

מרכז (הסגר לאחר יבוא)

012 מהנדסים

40

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מרכז

30.07.2015

35485

מנהל יחידה מקצועית לכירורגיה כלי דם

031 רופאים

8

מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה-פוריה

צפון

05.08.2015

35484

מנהל יחידה מקצועית ריאות (מבוגרים)

031 רופאים

8

בית חולים הלל יפה חדרה

חיפה

06.08.2015

35483

מנהל מכון רנטגן אבחון

031 רופאים

9

המרכז הרפואי לגליל

צפון

06.08.2015

35476

קלינאי תקשורת

047 פארארפואיים

א4ים

מרכז רפואי שיבא תל-השומר

תל-אביב

29.07.2015

35475

קלינאי תקשורת

047 פארארפואיים

א4ים

מרכז רפואי שיבא תל-השומר

תל-אביב

29.07.2015

35474

מהנדס תחום תשתיות מים,ביוב וגזים רפואיים

012 מהנדסים

41

מרכז רפואי שיבא תל-השומר

תל-אביב

29.07.2015

35470

מנהל\ת תחום (פיתוח הדרכה ולמידה)

011 מח"ר

42

נציבות שרות המדינה

ירושלים

28.07.2015

35469

מנהל/ת תחום (מערכות ניהול הון אנושי 2020

011 מח"ר

42

נציבות שרות המדינה

ירושלים

28.07.2015

35466

מנהל ענף (משכורת עובדי הוראה במחוז)

001 מינהלי

18

משרד החינוך

תל-אביב

29.07.2015

35465

מנהל ענף (הנהלת חשבונות)

001 מינהלי

18

משרד החינוך

ירושלים

29.07.2015

35464

מרכז/ת בכיר/ה (בירור תלונות הציבור)

011 מח"ר

41

משרד המשפטים

ירושלים

28.07.2015

35463

מרכז (משכורת עובדי הוראה במחוז)

001 מינהלי

19

משרד החינוך

דרום

29.07.2015

35462

מרכז (משכורת עובדי הוראה במחוז)

001 מינהלי

19

משרד החינוך

צפון

29.07.2015

35458

מרכז (משכורת עובדי הוראה במחוז)

001 מינהלי

19

משרד החינוך

ירושלים

29.07.2015

35457

מנהל ענף (תאום משכורת עובדי הוראה)

001 מינהלי

18

משרד החינוך

ירושלים

29.07.2015

35456

רכזת לשכה בכירה

001 מינהלי

18

משרד החינוך

ירושלים

29.07.2015

35449

מרכז/ת בכיר/ה / מתאם/ת מחקר בבית חולים

011 מח"ר

41

בית חולים שער מנשה

חיפה

28.07.2015

35443

מפקח/ת / מפקח/ת בכירה בריאות הסביבה

012 מהנדסים

41

לשכת הבריאות מחוז הצפון

צפון

29.07.2015

35440

מפקח (כולל)

321-מפקחים נספח א'

רמה 4

מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנ

תל-אביב

28.07.2015

35439

מפקח חינוכי (בפנימיה)

321-מפקחים נספח א'

רמה 4

מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנ

תל-אביב

28.07.2015

35438

מפקח חינוכי( בפנימיה)

321-מפקחים נספח א'

רמה 4

מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנ

תל-אביב

28.07.2015

35437

רופא מתמחה/ רופא מומחה

031 רופאים

3

מרכז ירושלמי לבריאות הנפש

ירושלים

06.08.2015

35436

סגן רופא מחוזי

031 רופאים

10

לשכת הבריאות מחוז הצפון

צפון

03.08.2015

35423

מנהל בית מרקחת א' (לא כללי)

034 רוקחים

א3

בית חולים באר יעקב - נס ציונה

מרכז

28.07.2015

35414

מרכז/ת בכיר/ה (הנדסת רכב ותקינה)

012 מהנדסים

41

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

תל-אביב

27.07.2015

35413

רכז/ת בכיר/ה (חוקר אכיפה)

001 מינהלי

17

משרד הכלכלה

דרום

29.07.2015

35411

רכז בכיר (חוקר- אכיפה)

001 מינהלי

17

משרד הכלכלה

ירושלים

29.07.2015

35410

רופא מתמחה בפסיכיאטרייה

031 רופאים

3

מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

חיפה

26.07.2015

35409

מרכז/תבכיר/ה (ביקורת נמלים)

012 מהנדסים

41

משרד הכלכלה

תל-אביב

29.07.2015

35407

מרכז/ת בכיר/ה אכיפה (פלילית)

012 מהנדסים

41

משרד הכלכלה

ירושלים

29.07.2015

35406

מרכז/ת ביקורת

012 מהנדסים

40

משרד הכלכלה

ירושלים

29.07.2015

35405

מרכז/ת בכיר/ה אכיפה מינהלית

012 מהנדסים

41

משרד הכלכלה

ירושלים

29.07.2015

35402

מרכז/ת נמלים

012 מהנדסים

40

משרד הכלכלה

חיפה

29.07.2015

35401

מרכז/ת (נמלים)

012 מהנדסים

40

משרד הכלכלה

תל-אביב

29.07.2015

35400

מרכז/ת בכיר/ה (סקר סיכונים)

012 מהנדסים

41

משרד הכלכלה

ירושלים

29.07.2015

35398

מפקח/ת מקצועי/ת ענף מחשבים

041 הוראה

מפקח

משרד הכלכלה

חיפה

29.07.2015

35397

ראש ענף (מפקח עבודה- תעשייה)

012 מהנדסים

39

משרד הכלכלה

ירושלים

29.07.2015

35396

מרכז בכיר (ראש צוות חקירות מחוזי)

012 מהנדסים

41

משרד הכלכלה

חיפה

29.07.2015

35395

מרכז בכיר (ראש צוות חקירות מחוזי)

012 מהנדסים

41

משרד הכלכלה

דרום

29.07.2015

35391

מדריך חברתי

001 מינהלי

17

מנהל לחינוך התישבותי ועליית הנ

צפון

26.07.2015

35383

ראש ענף (מפקח כשרות-מטעים)

011 מח"ר

39

הרבנות הראשית

ירושלים

26.07.2015

35361

סגנ/ית מנהל מינהל רפואה

031 רופאים

10

משרד הבריאות

ירושלים

30.07.2015

35352

מזכירה

001 מינהלי

14

ב. הנפש באר-שבע

דרום

26.07.2015

35350

מרכז בכיר (בקרה במוסדות בריה"נ)

011 מח"ר

40

מרכז רפואי ברזילי אשקלון

דרום

27.07.2015

35317

רופא מומחה פתולוגיה

031 רופאים

3

המרכז הרפואי לגליל

צפון

27.07.2015

35300

מנהל מחלקה פנימית ה'

031 רופאים

9

המרכז הרפואי לגליל

צפון

27.07.2015

35298

מנהל/ת מכון אינדוקרינולוגי

031 רופאים

9

בית חולים אסף הרופא

תל-אביב

27.07.2015

33747

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

תל-אביב

27.07.2015

33745

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33743

עוזר-עוזר ראשי - סגן-סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33739

עוזר-עוזר ראשי - סגן-סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

תל-אביב

27.07.2015

33738

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33737

עוזר - עוזר ראשי סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33735

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33734

עוזר-עוזר ראשי - סגן-סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33733

עוזר-עוזר ראשי ראשי/סגן-סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

תל-אביב

27.07.2015

33731

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

תל-אביב

27.07.2015

33729

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

דרום

27.07.2015

33728

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

חיפה

27.07.2015

33727

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33726

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

צפון

27.07.2015

33725

עוזר - עוזר ראשי סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33724

עוזר-עוזר ראשי/ סגן-סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

ירושלים

27.07.2015

33722

עוזר/עוזר ראשי - סגן/סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

חיפה

27.07.2015

33720

עוזר-עוזר ראשיסגן-סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

תל-אביב

27.07.2015

33719

עוזר - עוזר ראשי - סגן - סגן בכיר

022 פרקליטים

א3

משרד המשפטים

צפון

27.07.2015

 

למידע נוסף בתחום זה