נגישות אתרי אינטרנט

מצורפת טיוטת תקן שיצא להערות הציבור שעניינו נגישות תכנים באינטרנט.
טיוטת התקן נוסחה על רקע תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג- 2012 ("תקנות נגישות לשירות") תקנות אלה אמורות להיכנס לתוקף במהלך שנת 2013.  

תקנות נגישות השירות ושירותי אינטרנט
תקנות נגישות לשירות מחייבות כל מי שנותן שירות לציבור להתאים את אופן מתן השירות לאנשים עם מוגבלות, הן מבחינה גישה נוחה (כניסה, מעברים) והן מבחינת גישה למידע, לרבות באינטרנט.

תקנות הנגישות לשירות קובעות (בנוסחן הלא רשמי) כי:

חייב בביצוע התאמות נגישות המספק שירותי אינטרנט יספק התאמות נגישות לשירותי האינטרנט שהוא מספק לפי התקן הישראלי הנוהג ביום התחליה; לא היה ביום התחילה תקן ישראלי, יבצע התאמות נגישות לפי הנחיות Web Content Accessibility Guidelines של גוף התקינה הבינלאומי World Wide Consortium

חייב בביצוע התאמות נגישטות המספק שירות ציבורי או מידע אודות שירות ציבורי באמצעות האינטרנט לכלל הציבור, לרבות מסמכים, דפים, יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט יספק התאמות נגישות לשירות או למידע אודות השירות שהוא מספק, לפי התקן הישראלי הנוהג ביום התחילה ואילך; עד התקנת התקן הישראלי יבצע התאמות נגישות לפי הנחיות התקן הבינלאומי כאמור.

על כן, על פי התקנות,ההנגשה צריכה להתבצע רק באתרים המספקים שירות (כגון אתרי בנקים בהם ניתן לבצע פעולות, אתרים לרכישת כרטיסים כגון רכבת ישראל, אתרים מסחריים בהם ניתן לרכוש מוצר או שירות). כמו כן, יש להנגיש אתרים בהם נמצא מידע אודות הישרות: שעוץ פתיחה, כתובת וכדומה.

היחס בין התקנות לבין התקן
תקנים ישראלים, ככלל, אינם מחייבים. תקן נהיה מחייב רק אם שר מכריז עליו כ"תקן רשמי" או אם התקן מאומץ בדבר חקיקה (חוק, תקנה, צו).

תקנות הנגישות לשירות מפנות למספר תקנים לאורך התקנות, בעיקר תקני הנגישות (ת"י 1918 על חלקיו השונים), ובכך הופך אותם למחייבים – בשינויים מסויימים.

הסבר אודות טיוטת התקן
מצ"ב טיוטת התקן בנושא נגישות לאינטרנט. התקן מבוסס על התקן הבינלאומי שמרבית מדינות העולם אימצו עם שיונויים מזעריים בהתאמות מסוימות, הנובעות ממגבלות השפה העברית, מגבלות שטרם נמצא להם פתרון הולם.

התקן הבינלאומי, והישראלי בעקבותיו, מתייחס להנגשת מידע עבור אנשים עם מוגבלויות שונות, לרבות מוגבלות ראייה, שמיעה, מוגבלות שכלית ועוד.

התקן מחולק לרמות נגישות, כאשר הרמה הנמוכה ביותר היא רמה A המספקת הנגשה בסיסית בלבד. רמת הבניניים היא AA והרמה הגבוהה ביותר, בה נדרשת התאמה מקיפה, היא רמת AAA.

בכל רמה קיימת התייחסות לסוג המידע, לפורמט המקורי וההתאמות הרלבנטיות.

תקנות הנגישות לשירות מותאמות לתקן כאמור. לא נדרשות התאמות ברמת AAA, רמה שמעט גופים בארץ יכולים לעמוד בה. הרמה הנדרשת היא AA. עסקים אשר ההשקעה להתאמה הנדרשת כבדה מדי, יוכלו להנגיש ברמת A בלבד.

המידע לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני.

חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות שאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, shoshr@chamber.org.il

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה