המרכז להנגשת המידע של נגישות ישראל - כל הפורמטים הנגישים במקום אחד

בקישור זה ניתן לראות כיצד יש להנגיש מידע בהתאם לתקנות נגישות

http://www.aisrael.org/?CategoryID=3020&ArticleID=46370

בנוסף, המרכז להנגשת מידע של עמותת נגישות ישראל מספק שירותי המרת מידע.

למידע נוסף בתחום זה