טיוטת גילוי דעת של רשות התחרות בעניין כוח שוק משמעותי

רשות התחרות (לשעבר רשות ההגבלים העסקיים) פרסמה טיוטת גילוי דעת שמסביר כיצד היא מפרשת את המונח "כוח שוק משמעותי".

במסגרת התיקון האחרון לחוק ההגבלים העסקיים הורחבה ההגדרה של מונופול ופרט לקביעה כי מונופול הוא מי שיש לו נתח שוק של 50%+ מהשוק, הוספה הגדרה נפרדת של מי שמחזיק בכוח שוק משמעותי.

מטרת טיוטת גילוי הדעת היא לצקת תוכן למונח "כוח שוק משמעותי".

לעיון בטיוטת גילוי הדעת לחץ כאן.

הערות, ככל שיש כאלו, יש להעביר עד ליום 4/3/2019 ליועץ המשפטי של הלשכה, עו"ד שלומי לויה, במייל:

shlomil@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה