עו"ד טליה סולומון, שותפה, ראש מחלקת הגבלים עסקיים ועו"ד צליל בר ביינוול | מחלקת הגבלים עסקיים, משרד הרצוג פוקס נאמן | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 12/11/2018

עדכון חקיקה: שר הכלכלה חתם על תיקון המאפשר לצדדים לעסקאות שלא פוגעות בתחרות לקיים את עסקיהם במהירות

שר הכלכלה, אלי כהן, והממונה על ההגבלים העסקיים, מיכל הלפרין, תיקנו בימים האחרונים את פטור הסוג למיזמים משותפים ופטור הסוג לכבילות נלוות למיזוגים  ("פטורי הסוג" ו-"התיקון").

מדובר בתיקון שהוא חלק ממגמה לצמצם את הנטל הרגולטורי הכרוך בהגשת בקשות פטור פרטניות לרשות ההגבלים העסקיים ("הרשות")  ולאפשר לצדדים לעסקאות שלא פוגעות בתחרות לקיים את עסקיהם במהירות.

  • פטורי הסוג

פטורי סוג הם כללים שמתקינה הממונה על הגבלים עסקיים הקובעים סוגי הסדרים שאינם חייבים בהיתר פרטני.

פטור הסוג לכבילות נלוות למיזוגים נועד לפטור צדדים למיזוג מלהגיש בקשות נפרדות לפטור הוראות חוזיות המגבילות מי מהם בקשר לעסקת המיזוג (למשל התניית אי-תחרות האוסרת על המוכר מלהתחרות בעסק הנמכר).

פטור הסוג למיזמים משותפים נועד לפטור צדדים להסכם שיתוף פעולה בייצור, שיווק או רכישה מלהגיש לממונה בקשות פטור פרטניות.

  • התיקון – הוספת מסלול המבוסס על הערכה עצמית

לפי התיקון, פטורי הסוג יחולו על הסדרים מן הסוגים הקבועים בהם, אם אותם הסדרים עומדים בשני תנאים: התנאי הראשון הוא, העדר פגיעה משמעותית בתחרות בשוק; התנאי השני הוא, כי ההסדר אינו "עירום". דהיינו, אין זה הסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או במניעתה, והוא אינו כולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

גילוי דעת שפרסמה הרשות בימים האחרונים, אשר נועד לסייע לצדדים להסדרים בהערכה מהותית של השלכות ההסדר, מבהיר, כי על מנת ליהנות מפטור הסוג, אין די להראות שהפגיעה בתחרות אינה משמעותית ושאין פגיעה בחלק ניכר מן השוק; אלא יש להקפיד גם על התנאי השני, הכולל שני תנאים מצטברים: (1) שלהסדר יהיה "עיקר", שהוא עסקה של שיתוף פעולה לגיטימי, לדוגמה מיזם לשיתוף פעולה לשם ייעול הליכי ייצור, הגדלת תפוקה, שיפור המוצר וכו'; ו-(2) שכל הכבילות שבהסדר נחוצות לצורך מימוש מטרתו הלגיטימית של ההסדר.

לפי התיקון, לא תתאפשר בחינה עצמית של מיזמים משותפים בין מתחרים בנוגע לשיווק,  ואלה ידרשו הגשת פטור פרטני, גם לאחר התיקון.

הרשות תוכל לנקוט בהליכי אכיפה אם ההסכמים אינם עומדים בדרישות פטורי הסוג.

 

 

* המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.

 

למידע נוסף בתחום זה