ד"ר חגית בולמש | עו"ד | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 06/07/2015

ספקי "מגה" נדרשים לוודא עצמאית ובדחיפות מהו גובה חובם

ביום 29.6.15 פרסמה מגה קמעונאות בע"מ ("מגה") רשימה של היקף חובותיה לספקים השונים במסגרת בקשתה הדחופה (הליך פר"ק 61098-06-15) להורות על כינוס אסיפת נושים של החברה לפי סעיף 350 (א) לחוק החברות. רשימה זו כוללת את כל שמות הספקים עימם עבדה מגה, והחוב הרשום בספרי החברה ביחס לכל ספק וספק.

למידע נוסף בתחום זה