חוק הסוכן עבר בכנסת ופורסם ברשומות

חוק חוזה סוכנות ( (סוכן מסחרי וספק), התשע"ב - 2012 פורסם ברשומות ביום 27 לפברואר 2012 וייכנס לתוקף 60 יום ממועד זה.

החוק מקנה הגנה בסיסית לסוכן המסחרי של טובין בעת סיום ההתקשרות עם הספק, כאשר הספק מחוייב לתת הודעה מוקדמת לפני סיום ההתקשרות וכן פיצוי על השקעתו של הסוכן בבניית השוק והמוניטין למוצריו.

מצ"ב נוסח החוק כפי שפורסם ברשומות וכן תרגום של החוק לשפה האנגלית

למידע נוסף בתחום זה