עו"ד גיל נדל, גלעד פז | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 27/08/2012

העונש על תיאום מחירים בתחום ההובלה האווירית

יבואנים ויצואנים רבים עושים שימוש בשירותי הובלה אווירית לצורך הובלת טובין. הובלה באוויר, בשונה מהובלה בים, היא כידוע מהירה יותר, ולכן חלק מהעוסקים מעדיפים להוביל באוויר, בעיקר כשמדובר בסחורה שיש דחיפות מיוחדת לקבלה.

חברות תעופה גובות מבעלי העסקים דמי הובלה והיטלים שונים בעבור ההובלה, כאשר סכומים אלה נקבעים על ידי חברות התעופה בדרך של מו"מ.

במהלך חודש דצמבר 2011, הורשעו בלוקסמבורג שני מנהלים בחברות תעופה מתחרות בשל העובדה כי השתתפו בהסדר כובל בתחום התעופה, ותיאמו מחירים לגבי חלק מההיטלים הנהוגים בהובלה אווירית, כגון היטל בטחון, היטל דלק

השניים הורשעו על פי הודאתם, כאשר נגזרו על כל אחד מהם חודשי מאסר בפועל וקנס כספי על סך 20,000$.

ומה בישראל?

הסדרים כובלים מעין אלו עשויים להוות עבירה פלילית גם במסגרת החוק הישראלי, כאשר העונש בישראל על השתתפות בהסדר כובל שכזה יכולה להגיע עד לחמש שנות מאסר.

האיסור על מעשים כאלו מוגדר בחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, כאשר מעשה המהווה פגיעה בתחרות מוגדר כ"הסדר כובל".

עד לשנת 2008, היה קיים "פטור" לענף התעופה מפני חלותו של חוק ההגבלים העסקיים, כאשר סעיף 3(7) לחוק ההגבלים העסקיים קבע כי הסכם אשר כל ההגבלות המוטלות במסגרתו מתייחסות לתובלה אווירית, לא יחשב כהסדר כובל ולא יהיה טעון אישור מראש של הרשות להגבלים עסקיים.

בשנת 2008 בוצעה רפורמה בתחום ההסדרים הכובלים בענף התעופה הישראלי כאשר ממונה על ההגבלים העסקיים דאז, רונית קן, התקינה את כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר), תשס"ט-2008.

כללים אלה הגיעו לאחר שרשות ההגבלים העסקיים ערכה מחקר מקיף בתחום והגיעה למסקנה כי הסדרים רבים בין חברות תעופה עשויים לפגוע בתחרות ובסופו של דבר לפגוע בצרכנים.

לאור זאת, נוסף סעיף 3א לחוק שקבע כי הפטור הנ"ל אינו חל על הסדר שבו אחד הצדדים הוא מוביל ישראלי, ולכן כאשר לפחות אחד הצדדים להסדר הוא ישראלי, חוק ההגבלים העסקיים חל עליו במלוא הדרו.

במסגרת הכללים משנת 2008, נקבעו המותר והאסור בתחום התחרות בהובלה אווירית, ולמעשה קבעו כי הסדרים בין שתי חברות תעופה בתחומים המצויים בפריפריה של עסקי התעופה, לא יהיו טעונים אישור הרשות להגבלים עסקיים. מדובר בתחומים כגון תחזוקת מטוסים, אספקת מזון, בידוק ביטחוני, הסדרים כדוגמת הסדר הנוסע המתמיד, שיווק קיבולת טיסה וכד'.

מנגד, הסדרים בין שתי חברות תעופה הנוגעים לליבת העסק, כמו עלויות של כרטיסי טיסה, יעדי הטיסות, תדירותן ואיכותן, חלוקת שוק וכד', הם הסדרים שתיאום בהם, יהיה טעון אישור מראש של הרשות להגבלים עסקיים, ולא יחול עליהם פטור אוטומטי.

ניתן לציין כי דיני ההגבלים העסקיים נועדו, בראש ובראשונה, להגן על הצרכן. תפקידה של מערכת דינים זאת אינה ליצור תחרות משוכללת בשווקים השונים וזאת על מנת להבטיח כי הצרכן יקבל את השירות הטוב ביותר במחיר הזול ביותר. צורך זה בתחרות רלבנטי לשוק התובלה האווירית, בדיוק כשם שהוא רלבנטי לכל שוק אחר.

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.