עסק שמחזיק מקלטי טלוויזיה לצורך שימוש במעגל סגור ופרסום הודעות אינו מחויב בתשלום אגרה

בנובמבר 2012 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תובענה ייצוגית בה נטען כי מאז המעבר לשידור דיגיטלי בערוץ הראשון החל מחודש יולי 2011, אין כל עילה לרשות השידור לגבות אגרה מאדם שאין לו אפשרות לקלוט שידורים כאמור באמצעים החדשים.

ביום 21 לאוגוסט 2013 ניתן תוקף של פסק דין להסדר לפיו אדם אשר אין ברשותו ממיר דיגיטלי מסוג כלשהו ("עידן פלוס", "הוט", "יס") או שהמקלט שברשותו אינו מכיל ממיר דיגיטלי מובנה, יהיה פטור מתשלום האגרה וזאת החל מיולי 2013.

על מנת לקבל את הפטור יש להגיש טופס הצהרה לרשות השידור.

כמו כן, בעקבות הסכם הפשרה תאפשר רשות השידור, בתנאים מסוימים, לבקש החזר כספי מחודש יולי 2011 למי שהחזיק מקלט ללא ממיר דיגיטלי או ממיר מובנה. על מנת לקבל את הפטור יש להגיש טופס בקשה לרשות השידור.


למידע נוסף בתחום זה