עו"ד גיל נדל, עו"ד שירית נקר, עו"ד עומר וגנר, עו"ד מורן עוז | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 03/11/2014

תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר

אנו מביאים לידיעת ציבור היבואנים וסוכני המכס מספר תיקוני מכס חדשים שנכנסו לתוקף בתקופה האחרונה, ואשר כדאי להכיר:

פטור מותנה ממס קניה לכהל בריכוז שמעל 80% לשימוש במעבדות בפרט 22.07-1080
[צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה מס' 10), התשע"ד-2014]

בשנים האחרונות, צועדת רשות המסים לקראת מגמה על הטלת מס קניה על כהל לשימוש במשקאות חריפים, לעומת צמצום הטלת המס (או ביטולו) על כהל לצרכים אחרים.
כך, ביולי ואוגוסט 2013 נוספו לתעריף פרטי מכס מותנים חדשים- 22.07-1060 (כהל המשמש לייצור מוצרים הפטורים ממס קניה) ו- 22.07-1070 (כהל המשמש למחקר באוניברסיטאות), אשר פטורים ממס קניה.

לאחרונה, בתאריך 9.7.14, נכנס לתוקף פרט מכס חדש- 22.07-1080 אשר מעניק פטור מותנה ממס קניה לכהל המשמש לצרכים רפואיים או בריאותיים במעבדות, בתנאי שהתקבל אישור מנכ"ל משרד הבריאות לסיווג בפרט זה.
פרט זה נכנס במסגרת הוראת שעה זמנית שתישאר בתוקפה עד לתאריך 1.1.17.

כמו כן, לאחרונה נכנס לתוקף תיקון רוחבי שערכה רשות המכס בנושא הטלת מס קניה על חלקי חילוף לרכב ורכב מנועי:

הטלת מס קניה על שסתומים לניפוח צמיגי רכב
[צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014]

בפסק-דין שניתן במאי 2012, במקרה בו היבואנים יוצגו על ידי משרדנו, קבע בית משפט השלום בירושלים כי שסתומי גומי לניפוח צמיגי רכב יסווגו בפרט 40.16-9940, המתייחס לשסתומים שמשקלו העצמי של כל אחד מהם אינו עולה על 1,500 גרם למעט אלה שפתיחתם או סגירתם מתבצעת ביד- פרט הפטור ממס קניה.

בצו זה שנכנס לתוקף לאחרונה, החליטה רשות המיסים להוסיף הסתייגות בפרט 40.16-9940 לפיה הפרט יחול "למעט אלה המסווגים בפרט 9920", ומשמעות התיקון מבחינתה של רשות המיסים היא ששסתומים מהסוג המשמש ברכב מנועי, בניגוד לפסק-הדין, יהיו חייבים במס קניה.

הטלת מס קניה על כלי רכב קטנים עם שופכן
[צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014]

בתקופה האחרונה, יבואנים רבים של כלי רכב קטנים עם שופכן (פונקציה להרמת הארגז האחורי) נתקלו במחלוקת סיווג עם רשות המכס.

לסקירה רחבה בנושא זה, ראו מאמרנו בקישור>>

בצו זה, החליטה רשות המיסים לבטל שני פרטי מכס ישראליים – 87.04-2120 ו-87.04-3120 שהתייחסו ל"שופכנים, מכליות להובלת ביטומן, מכליות להובלת מלט בתפזורת", שהיו פטורים ממס קניה.

הטלת מס קניה על מסנני רעש ומתאמים בין הרמקול לרכב
[צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ד-2014]

עד למועד התיקון, טובין מסוג זה סווגו בפרט 85.43-7050 - "מכונות בעלי פונקציות עצמאיות, למכשירים שבפרטים 85.17 עד 85.29 למעט מכשירים לבקרה מרחוק", והיו פטורים ממס קניה.
התיקון קובע החרגה כי טובין מהסוג המשמש ברכב מנועי לא יסווגו עוד בפרט זה, אלא בפרט 85.43-7030- מהסוג המשמש ברכב מנועי, ויוטל עליהם מס קניה.

ביטול מכס על יבוא עגלים, בשר טרי ומוצרי חלב

לאחרונה, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את ביטול המכס על יבוא עגלים ובשר טרי, לתקופה זמנית של מספר שנים.
בנוסף, אישרה ועדת הכספים של הכנסת ביטול מכס על יבוא מוצרי חלב שמקורם באיחוד האירופי ובארה"ב. הסיבה לביטול המכס על יבוא ממדינות אלה נעוצה בעובדה כי ביבוא ממדינות אלה נדרשת כשרות מיוחדת של "חלב ישראל", ונמסר כי בהמשך תיבחן האפשרות לבטל את המכס על יבוא ממדינות נוספות.

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.