פורסם גילוי דעת להערות הציבור בנושא איסוף נתוני מיקום של עובדים

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה גילוי דעת להערות הציבור בנושא איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב.

בשנים האחרונות הפכה הפרקטיקה של שימוש בכלים טכנולוגיים על ידי מעסיקים לשם פיקוח על עובדיהם ועל טיב עבודתם, נפוצה יותר ויותר. בין היתר, נעשה שימוש בכלים אלו גם למעקב אחר מיקומם של עובדים, בין באמצעות אפליקציות ייעודיות אותם העובדים מתבקשים להתקין במכשיר הסלולארי הפרטי שלהם, ובין באמצעות מערכות האוספות נתוני מיקום ברכב השייך למעסיק בו העובד עושה שימוש.

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת גילוי דעת בנושא ובו מדגישה כי איסוף ועיבוד נתוני מיקום של אדם פוגעים באופן משמעותי בפרטיותו, גם כאשר המעקב נעשה אחר פעולותיו במסגרת יום העבודה. הרשות מבהירה כי מעסיקים המבקשים לעשות שימוש במערכת האוספת נתוני מיקום של עובדים רשאים לעשות כן רק אם מדובר באיסוף נתונים לתכלית לגיטימית וחיונית למקום העבודה, העומדת בדרישת המידתיות, בהעדר חלופה אחרת שאינה אוספת נתוני מיקום, ולאחר שווידאו כי הם עומדים בתנאים המפורטים בגילוי הדעת.


משתמשים בכלים טכנולוגיים למעקב אחר מיקום העובדים שלכם – חשוב מאוד שתקראו את גלוי הדעת המלא


ניתן להעביר הערות עד ליום 7.10 לעו"ד קרן חן סופר למייל kerenc@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה